18.01.2013
Artikel

Hvilken tredje alder!?

Af Mogens Tanggaard

REDAKTØRENS KOMMENTAR

De fleste vil – alt efter temperament og udsyn – forbinde den tredje alder med alt lige fra efterløn og jordomrejser over golf og lokalhistoriske interesser til rollator, søbemad og en plads på plejehjemmet. I politisk-økonomiske kredse kategoriseres de 60+-årige også ofte som “ældrebyrden”.

Disse fordomme har vi i vores tema i dette nummer af Magisterbladet om seniorer i arbejde forsøgt at imødegå. Med tal og statistik, med forskning og sidst, men ikke mindst med levende (!) eksempler på seniorer, der kan, der gør, der vil.

Vi vil også gerne slå et slag for at afskaffe betegnelsen den tredje alder om dem, der har forladt arbejdsmarkedet og kun kan eksistere via hjælp fra omgivelserne. De er i “den fjerde alder” ifølge den afdøde britiske historiker Peter Laslett. Han skelnede mellem den tredje alder, hvor du er selvhjulpen – ville man i øvrigt karakterisere en 30-årig som selvhjulpen? – og uafhængig, og den fjerde alder med svigtende helbred og stigende afhængighed. Med den stærkt stigende levealder vil den tredje alder jo også i antal år overstige både den første og anden levealder – tilsammen, altså. Så der er brug for en fjerde levealder også.

Man taler om det “grå guld” ved festlige lejligheder, men når der skal skæres ned og fyres fx i det offentlige, er det ofte de ældre, der først står for skud. Man vil gerne fastholde de ældre på arbejdsmarkedet, men ikke desto mindre smides de ud af deres a-kasse, når de fylder 65. Hvem sagde ligebehandling uanset køn, alder osv.?

Tal fra Magistrenes Pensionskasse fra 2008 frem til i dag viser, at på blot fem år er den gennemsnitlige pensionsalder steget fra 64 år og fire måneder til 65 år og fem måneder. Altså en stigning på 13 måneder. Hvorfor al den ståhej om efterløn? Magistre løser “problemet” af sig selv.

Til sidst tre spørgsmål baseret på en undersøgelse af fagforeningen Lederne:

1) Hvem er de hurtigste, de mest produktive og de bedste til at håndtere flere opgaver samtidig?
2) Hvem er de mest kreative og engagerede?
3) Hvem er de mindst syge?

Svarene finder du på side 37.

Temaet kan med udbytte også læses af yngre medlemmer.