18.01.2013
Artikel

DM har fokus på 55+-medarbejdere

Af Pernille Siegumfeldt
Pensionsalderen er sat op, og efterlønsordningen forringet. Den store arbejdsløshed til trods er der bud efter de kompetencer, erfaringer og ressourcer, som seniormedarbejdere besidder, ikke mindst i stillinger, hvor de ikke er i konkurrence med yngre og mindre erfarne kandidater.
Det pres, som ældre medarbejdere oplever for at blive længere på arbejdsmarkedet, er baggrund for, at DM har vedtaget en seniorpolitik, som skal være med til at sikre ordentlige vilkår for ældre magistre på arbejdsmarkedet. Vilkår, der skal gøre det både attraktivt og fornuftigt for seniorer at udsætte deres otium yderligere nogle år.
“Samfundet har behov for den erfaring og viden, som vores medlemmer har oparbejdet gennem et langt studie- og arbejdsliv, ligesom vi har brug for unge med frisk viden fra universiteterne på arbejdspladserne. Alligevel har DM igen og igen kunnet konstatere, at ældre medarbejdere bliver uforholdsmæssigt hårdt ramt under afskedigelsesrunder. Det er blandt andet den udvikling, vi vil være med til at vende”, siger DM’s formand, Ingrid Stage.
Ud over at arbejde imod direkte og indirekte diskrimination af seniorer vil DM arbejde for gode seniorordninger, fx muligheden for fleksibel tilbagetrækning, for at kunne skifte spor eller gå på efter-/videreuddannelse, også på den anden side af 55. DM vil også arbejde for seniorers ret til nedsat tid.
“Samfundsøkonomer og politikere fortæller os igen og igen, at der er behov for at øge arbejdsudbuddet. Den aktuelle høje ledighed blandt nyuddannede bruges ofte i debatten som argument for, at seniorer bør vige pladsen for de yngre. Det er en meget kortsigtet løsning, for i takt med at levealderen stiger, er det bydende nødvendigt, at vi indretter os på en måde, så så mange som muligt kan fastholde deres markedsværdi og trække sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet”, pointerer DM-formand Ingrid Stage.
Hun noterer sig desuden, at en senere tilbagetrækningsalder allerede er godt på vej blandt magistrene, helt ad frivillighedens vej.
“Tal fra MP Pension viser med al tydelighed, at mediernes fokus på de højtuddannede golfspillende efterlønnere har været helt ude af trit med virkeligheden”, understreger Ingrid Stage.