18.01.2013
Artikel

Fakta om seniorer

Medarbejdere på 55+ bliver ofte mødt med fup og fordomme. Her er nogle fakta.

Af Lisbeth Ammitzbøll
Er seniorer langsommere til deres arbejde end yngre kolleger?
Nej, ikke hvis man spørger deres chefer. Fagforeningen Lederne har spurgt næsten 2.000 medlemmer om tempo og alder. Kun to ud af ti ledere oplever, at yngre er hurtigere til deres arbejde end deres ældre kolleger. Faktisk er det lige omvendt, mener fire ud af ti ledere. De oplever seniormedarbejderne som hurtigste. Fire ud af ti ledere oplever ingen forskel i tempo mellem aldersgrupper. Samme mønster tegner sig, når lederne svarer på spørgsmål om medarbejderes produktivitet og evne til at håndtere flere opgaver samtidig. På begge områder scorer seniorerne højest. Ifølge lederne er seniormedarbejderne de hurtigste, de mest produktive og de bedste til at håndtere flere opgaver samtidig.

Er seniorer mindre kreative og engagerede end yngre medarbejdere?
Overhovedet ikke. Tværtimod. Lederne oplever deres seniormedarbejdere som både de mest kreative og de mest engagerede. Ud af næsten 2.000 ledere siger 67 procent, at ældre medarbejdere er mere kreative end yngre. Kun 7 procent mener, at yngre er de mest kreative, mens 27 procent mener, at det er hip som hap. Mere lige står aldersgrupperne i spørgsmålet om engagement. Lidt flere end hver tredje leder (37 procent) mener, at deres ældre medarbejdere er de mest engagerede, hver tredje (33 procent) peger på de unge, mens lidt færre end hver tredje leder (31 procent) afviser, at der er forskel på de to aldersgrupper, når det gælder engagement.

Er seniorer mere syge end ­deres yngre kolleger?

Nej. Det er lige omvendt. Ældre har markant færre sygedage end yngre. Både i den private og den offentlige sektor findes det største sygefravær i gruppen fra 20 til 30 år. Det viser en undersøgelse fra Ugebrevet A4 på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. For eksempel har 25-29-årige kommunalt ansatte over 14 sygedage om året, mens ældre i gennemsnit har under 11 sygedage. Kun sygedage på grund af egen sygdom er talt med. Færrest sygedage har medarbejdere over 65 år. De er syge i under seks dage om året i gennemsnit.