18.01.2013
Artikel

Farvel til 70-årsgrænse

Af Lisbeth Ammitzbøll
I princippet kan de fleste medarbejdere i stat, regioner og kommuner blive i deres job, lige så længe som det passer deres arbejdsgivere og dem selv.
I sommeren 2008 afskaffede staten den pligtige afgangsalder på 70 år for tjenestemænd. Samme år blev de offentlige overenskomster på statens, regionernes og kommunernes område udvidet til også at dække medarbejdere på 70 år og derover.
Vil en offentlig arbejdsgiver i dag fyre en ældre medarbejder, skal begrundelsen være saglig og handle om medarbejderens evner og kompetencer og jobbets indhold.
Nogle faggrupper er fortsat underlagt aldersgrænser. Det gælder for eksempel grupper af ansatte ved domstole, folkekirke, politi, kriminalforsorg og forsvar.