16.12.2011
Artikel

Scient.er sidder i ønskejob

De fleste nyere naturvidenskabelige kandidater kalder deres arbejde for et drømmejob, viser en ny scient.-undersøgelse fra Magisterbladet. Ikke overraskende, mener professor, der forsker i lykke.

Af Thomas Bøttcher og Martin Ejlertsen

Har du beskæftiget dig med formler, mikroskop eller reagensglas i studietiden, er der stor sandsynlighed for, at du er meget glad for dit arbejde. De fleste nyere kandidater inden for naturvidenskab er nemlig så glade for deres nuværende arbejde, at de kalder det et “drømmejob”. Det viser en ny stor undersøgelse om scient.ernes arbejdsmarked, som Magisterbladet har foretaget blandt naturvidenskabelige kandidater, der afsluttede deres uddannelse i perioden 2005-2010, og som er medlem af DM.

I undersøgelsen angiver 80 procent ud af 864 medvirkende, at de i høj eller nogen grad sidder i deres drømmejob. Kun 13 procent svarer “i ringe grad”, og seks procent svarer “slet ikke”.

En rapport fra sidste år af Moment og Jobzonen viste ellers, at 44 procent af landets studerende havde mistet troen på, at de ville få drømmejobbet, på grund af arbejdsløshed blandt nyuddannede. Men selv om indgangen til arbejdsmarkedet for visse grupper af cand.scient.erne også kan være hård og for mange består af midlertidige ansættelser, så angiver otte ud af ti naturvidenskabelige kandidater, at de sidder i deres drømmejob.

“Min nuværende arbejdsplads har, lige siden jeg påbegyndte min lange universitetsuddannelse, været en fremtidig drømmearbejdsplads”, siger en mandlig geolog, som dimitterede fra Københavns Universitet i 2010, og som i dag er ansat på en offentlig forskningsinstitution.

Akademisk arbejde
Ifølge undersøgelsen havner langt de fleste naturvidenskabelige kandidater på en arbejdsplads, hvor de bruger baggrunden fra deres højere uddannelse. Hele 84 procent svarer, at indholdet i deres arbejde er akademisk. Tre ud af fire arbejder desuden i større virksomheder og er ofte omgivet af andre akademikere. Således angiver 84 procent, at de arbejder, hvor der er mere end 10 akademikere. Det ser ud til at indvirke positivt på både synet på jobbet, men også den effektivitet i jobbet, som den enkelte scient. lægger for dagen. Hele 30 procent har således bidraget med innovation, som har ledt til vækst for arbejdspladsen.

Ikke overraskende
Christian Bjørnskov, professor i økonomi på Handelshøjskolen på Aarhus Universitet, forsker i lykke. Han mener, at akademikere har nemmere ved at havne i et drømmejob end andre.

”80 procent lyder ret højt, men er måske ikke så forkert. Akademikere har større mulighed for at målrette deres uddannelse, efter hvad de mest har lyst til at beskæftige sig med senere hen. Deres uddannelse har måske til en vis grad også været deres hobby, og det ender arbejdet også hurtigt med at blive. Og så tillader et ret fleksibelt dansk arbejdsmarked sandsynligvis folk at komme tættere på deres foretrukne job i første omgang”, siger Christian Bjørnskov.

I undersøgelsen fremkommer der dog også udmeldinger, der peger i en lidt anden retning. Nogle kalder arbejdet et drømmejob, men samtidig er de ikke helt tilfredse med jobbet. En mandlig scient. i kemi fra Københavns Universitet forklarer:

“Jobbet er ganske fint, hvis man kigger på arbejdsopgaver, men omstændighederne omkring arbejdet som ledelse, varighed af projektet og de administrative rammer kunne sagtens være meget bedre. Derfor er der uoverensstemmelse mellem, at jeg i nogen grad sidder i mit drømmejob, og at jeg også giver udtryk for at være utilfreds med det”, udtaler han og bliver suppleret af en kvindelig cand.scient. i datalogi fra IT-Universitetet og Københavns Universitet.

“Det er svært at sige, at man sidder i sit drømmejob, når det er en midlertidig ansættelse som postdoc, men indholdsmæssigt er det mit drømmejob”, siger hun, mens en mandlig scient. i biologi fra Aarhus Universitet uddyber, at for ham er ph.d.-uddannelsen målet.

“Jeg er i en midlertidig ansættelse. Drømmejobbet er en ph.d.-uddannelse, hvilket jeg snart påbegynder. Så dette er ikke mit drømmejob, men det er godt på vej til at blive det”, siger han.