16.12.2011
Artikel

Viden i spil (5:5)

Ask Emil Løvschall-Jensen , ph.d.-studerende.

Af Lisbeth Ammitzbøll

FAG
“Mit ph.d.-projekt er knyttet til ATLAS, der er en af de fire detektorer på LHC (Large Hadron Collider, red.) i CERN. Mere præcist kigger jeg efter ny fysik i form af nye partikler. Jeg analyserer data fra ATLAS og leder efter afvigelser fra den partikelfysik, vi kender i dag. I LHC accelererer man brintkerner op til en hastighed tæt på lysets og lader dem støde sammen. Projektets mål er at opdage nye partikler eller kræfter, der kan gøre os klogere på universets mindste bestanddele. Til foråret skal jeg arbejde fem måneder i CERN, hvor min kæreste og vores barn forhåbentlig kan komme med”.

FASCINATION
“Partikelfysik er sindssygt spændende, fordi forskningen forsøger at give svar på de mest fundamentale spørgsmål om vores verden. Hvad er den bygget op af, hvordan begyndte den, hvor mange dimensioner har den? I partikelfysikken arbejder vi i dag ud fra standard-modellen med Einsteins relativitetsteori, Bohrs kvantemekanik og Maxwells elektromagnetisme. Men modellen forklarer ikke alt. Derfor leder vi efter supplerende forklaringer, måske en Higgs-partikel, måske en partikel, der kan forklare tyngdekraft. Selv hvis vi finder Higgs’ partikel, vil den ikke nødvendigvis kunne forklare de naturkræfter, vi kender i dag. Nogle af de mere eksotiske teorier, for eksempel at der kan være ekstra dimensioner i rummet, kan vise sig at være rigtige. Vi kender allerede partikler, der bevæger sig bagud i tid. Det er da dybt fascinerende”.

FREMTID
“Det rykker helt vildt inden for eksperimentel partikelfysik i disse år, især på grund af LHC. Vi får resultater i stride strømme fra ATLAS, og hvis jeg er heldig, vil det ske i min ph.d.-tid, at vi finder noget helt nyt. Al logik siger, at vi skal finde noget, før vi kan forklare nogle af de problemer, der har plaget kernefysikere de sidste 30 til 40 år. Vi er omkring 3.000 forskere verden over, der sidder og analyserer data fra ATLAS, så det bliver nok ikke lige mig, der finder en ny partikel. Men det er fantastisk at være en del af projektet. Vi jagter de største forklaringer i de mindste partikler. Og jeg tror på, at vi er tæt på at finde nye elementarpartikler og dermed også nye dybder i vores forståelse af verden. Det er i hvert fald min drøm”.