16.12.2011
Artikel

Viden i spil (4:5)

Martin Nissen, isrådgiver.

Af Pernille Siegumfeldt

FAG
“Danmarks Meteorologiske Institut overvåger, kortlægger og rådgiver om havisen omkring Grønland på samme måde som instituttet overvåger og formidler vejret for Danmark generelt. Tidligere har det især været skibstrafikken, som havde brug for at kende udbredelsen og mængderne af havis samt isens bevægelser. Men med den stigende olie- og mineralefterforskning og i forbindelse med de efterhånden mange krydstogtskibe, der er i området, har DMI i dag også en stor privat kundeportefølje. De ikke-statslige opgaver tager to tredjedele af min tid. Derudover er jeg involveret i en lignende isoperation i Kasakhstan, hvor olieindustrien har brug for, at vi monitorerer isen i det Kaspiske Hav. Min opgave i både Grønland og Kasakhstan består i at videreformidle aktuel viden om havisen for dem, der sejler, opererer og færdes i hav­isen. Informationerne får vi fra satellitter og målestationer samt fra vores egne overflyvninger i helikopter og fra skibe”.

FASCINATION
“Vi undersøger og beskriver en kold del af verden, som jeg har færdedes i gennem mange år. Dels som rejseleder i Grønland, dels fra ture på isen på ski, i kajak, på hundeslæde og klatreture. En forståelse for udendørslivet, miljøet, og hvad det vil sige at færdes i kolde egne, er en stærkt medvirkende årsag til, at jeg er fascineret af at arbejde inden for dette felt. Jeg er også meget begejstret for blandingen af perioder med tørt, teknisk, fagligt skrivebordsarbejde, hvor jeg har næsen i rapporter, analyser, kortlægning og tørre tal, med perioder, hvor vi er aktive i operationer på isen, i helikopter, på installationer, isbrydere og andre skibe. Det er en privilegeret arbejdsform”.

FREMTID
“Jo mindre is der er, jo flere vil færdes i havene omkring Grønland og Arktis. Derfor bliver den trafikale information for de egne vigtigere dag for dag. Antallet af krydstogtskibe vokser år for år, og jagten på olie og mineraler er intensiveret kraftigt. Det Kaspiske Hav er et helt nyt område for DMI, og jeg tror, at vores ekspertise kan åbne op for endnu flere nye markeder for vores Center. Vi vil være alle de steder, hvor der er hav og is”.