16.12.2011
Artikel

Viden i spil (3:5)

Ditte Bunk Hansen, sagsbehandler ved Natur og Miljø i Aarhus Kommune.

Af Thomas Bøttcher
FAG

“Jeg har en bachelor i biologi fra Aarhus Universitet og en master i miljøvidenskab fra ETH i Schweiz med hovedområde inden for biogeokemi og forureningsdynamikker. På ETH er man langt fremme inden for økotoksikologi og miljøkemi. Mit speciale på uddannelsen handlede om sølvnanopartiklers giftighed over for jordbundslevende dyr, som jeg lavede i samarbejde med DMU i Silkeborg. Sølvnanopartiklerne er en af de typer af nanopartikler, der er i størst vækst – de bruges antibakterielt i fx køleskabe og inden for medicinalindustrien – og samtidig ved vi ikke tilstrækkeligt om deres effekt på miljøet”.

FASCINATION
“Fra helt lille har jeg været meget fascineret af naturen. Da jeg startede mine studier, var det med henblik på en forskeruddannelse. Men et halvt års praktik hos Natur og Miljø her i Aarhus Kommune vakte min interesse for forvaltning og det komplekse samspil mellem mange fagdiscipliner.

Alle hensyn skal gå op i en højere helhed. Vi skal sikre, at den gældende lovgivning overholdes og på samme tid finde de bedste løsninger på tværs af alle de interesser, der i øvrigt er i vores arbejde, fx hensyn til lodsejere og vores politikere.

Jeg kan også godt lide arbejdsmiljøet, hvor jeg arbejder sammen med biologer, geologer, ingeniører og arkitekter m.fl. Det er en stor tilfredsstillelse at være med til at sikre overholdelse af miljølovgivningen og derigennem gøre en forskel ved at beskytte vores omgivende miljø og skabe rekreative værdier til glæde for borgerne”.

FREMTID
“Det, der kommer til at ændre vores vilkår på kortere sigt, er bl.a. vandplanerne. De udstikker nye vilkår for beskyttelse for vandløb og andre naturområder.

De forventede ændringer i klimaet kommer også til at fylde meget med havvandsstigninger, som skal tænkes ind i de kommende løsninger vedrørende grundvand og spildevand.

Jeg tror også, vi kommer til i endnu videre omfang at skabe bredere løsninger for beskyttelse af miljøet gennem etablering af naturområder kombineret med rekreative formål for at sikre den bedste anvendelse af både natur og økonomiske ressourcer.

Fremover kan jeg forestille mig, at vi kommer til at arbejde endnu tættere med universiteterne og de vidensskabende institutioner for at finde endnu bedre, innovative og mere effektive løsninger.

Ressourceknaphed og kravet til energieffektivitet betyder, at vi fremover må tænke mere kreativt end i dag. Der vil blive tænkt grønnere, mere bæredygtigt og mere helhedsorienteret”.