16.12.2011
Artikel

Viden i spil (2:5)

Michael Bryld Wessel Fyhn, projektleder, forsker og seismisk tolker.

Af Martin Ejlertsen
FAG

“Jeg er ansat som forsker og er projektleder ved GEUS og beskæftiger mig især med seismisk tolkning af undergrunden i arbejdet med at vurdere muligheden for olie og gasreserver ud for Østgrønland. Nordøstgrønlands geologi minder meget om geologien langs den norske og britiske kontinentalsokkel, hvor der er store naturressourcer. Derfor er der formentlig også mulighed for at finde lignende olie- og gasreserver her. Hjemmestyret har lige skudt den første licensrunde i gang ud for Østgrønland, hvor GEUS er involveret i at vurdere geologien og olie- og gaspotentialet. Jeg står for forsknings- og vurderingsarbejdet for de grønlandske myndigheder, så de er klædt på til at indgå forhandlinger med olie- og gasselskaber om ressourceudvinding i området”.

FASCINATION
“Jeg har, lige siden jeg fandt et forstenet søpindsvin i femårsalderen, været dybt betaget og interesseret i naturen og de kræfter, der ligger bag ved. Jeg løb rundt og fandt forsteninger som dreng og beskæftiger mig i dag med en vel nok for de fleste mennesker grundlæggende fascination af Jordens enorme kræfter og de bagvedliggende processer. Mit hjerte banker for geologien, og i dag er jeg nok en af de relativt få heldige, som virkelig arbejder som teknisk specialiseret geolog. Det er lige fra rent klassisk feltarbejde som geolog med hammer og kompas over højteknologisk arbejde med refleksion af seismiske lydbølger i undergrunden til som projektleder at bidrage med forberedelserne af licensrunderne ud for Østgrønland med internationale olie- og gasselskaber involveret”.

FREMTID
“Viser det sig, at der er olie og gas ud for Østgrønland, vil der sandsynligvis være store ressourcer til kommende forskning samt gode muligheder for geologer som mig. Omvendt kan det vise sig, at der ikke er noget, og så vil feltet nok neddrosles. Samtidig er jeg klimaskeptiker, og jeg håber, der kommer nye alternative energikilder, som vil afløse olie, kul og gas. Desuden er GEUS allerede føren­de i Danmark inden for hydrotermal energi, hvor man udnytter varmt grundvand til at udvinde energi. På samme måde arbejder vi med CO2-lagring i undergrunden, hvor der er brug for teknikere med min form for specialisering. Så der er absolut fremtidige muligheder, hvor jeg vil kunne gøre mig, selv om konjunkturerne indenfor geologien ændrer sig”.