02.12.2011
Artikel

Regeringen vil hæve dagpengene

Af Martin Ejlertsen

Arbejdsløsheden går særligt hårdt ud over de højtuddannedes del af arbejdsmarkedet. Mange højtuddannede får nemlig kun dækket en tredjedel af deres løn, hvis de bliver ledige. Det viser en udregning, som Magisterbladet har foretaget ved at sammenligne en gennemsnitsløn for en offentligt eller privatansat magister med den aktuelle dagpengesats. At forskellen mellem løn og dagpenge er så stor for en voksende del af arbejdsmarkedet, får nu regeringen med R og SF i spidsen til at ville kigge på, hvordan dagpengesatsen kan hæves.

“At dagpenge kun dækker en tredjedel af lønnen, er ret lavt. Det går ikke, at mange danskere skal være angste for at blive ledige, fordi dækningen i dagpengene er så lav, som det her er tilfældet, så det må vi tage en åben debat om”, siger arbejdsmarkedsordfører hos De Radikale Nadeem Farooq.

For en magister ansat i det offentlige eller det private er gennemsnitslønnen omkring 45.000 kroner, men den maksimale dagpengesats er kun på 16.597 kroner. Det svarer til 37 procent eller godt en tredjedel af lønnen.

Også i SF mener man, det er tid til at løfte dagpengesatsen, fordi satsen gennem årene er blevet udhulet, forklarer arbejdsmarkedsordfører Eigil Andersen.

“Det betyder, at trygheden for den enkelte er blevet mindre, og det er ikke godt. Om pengene kan skaffes på nuværende tidspunkt til at hæve satsen, tør jeg ikke sige. Det må vi afgøre i de kommende trepartsforhandlinger. Men det er helt oplagt, at der er behov for at hæve dagpengesatsen i forhold til lønudviklingen”, siger Eigil Andersen.

Siden 1995 er den såkaldte bruttodækning mod ledighed for en gennemsnitlig dansker faldet fra 65 procent til bare 48 procent i 2007. Det viser en analyse om udviklingen i velfærdsstatens ydelser, som professor på RUC Bent Greve for nylig offentliggjorde.

Nadeem Farooq kalder det tankevækkende, at dækningsgraden for dagpenge i dag er lavere end for 15 år siden.

“I det lys vil jeg gerne se på, hvordan dækningsgraden kan holdes oppe. Det er bestemt et væsentligt element at behandle i arbejdet med en arbejdsmarkedsreform, og dette vil jeg derfor nu drøfte med beskæftigelsesministeren”, siger han.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) forventer ikke at komme med nye initiativer på dagpengeområdet ”lige nu”, men hun er parat til at diskutere dagpengesatsen, skriver hun i et svar til Magisterbladet.

“Nu har vi med finansloven for 2012 forlænget dagpengeperioden med seks måneder for ledige, der ville ramme den nye toårsgrænse fra 1. juli næste år. Modernisering af dagpengesystemet må forventes at komme op igen, når vi tager fat på at forhandle med arbejdsmarkedets parter”, skriver Mette Frederiksen.