18.11.2011
Artikel

Studerende vil forlænge studietiden

Knap hver anden studerende på de lange videregående uddannelser forventer at forlænge studietiden, viser ny undersøgelse. Men intet tyder på, det vil ske, viser udviklingen de sidste ti år.

Af Martin Ejlertsen

Mens politikerne råber højt om, at de studerende skal blive hurtigere færdige med deres uddannelser, så forventer hver anden studerende at forlænge studietiden. Det viser en ny undersøgelse, som Ugebrevet A4 har foretaget i oktober måned blandt 500 studerende ved de lange videregående uddannelser på landets universiteter.

Kun 49 procent af de adspurgte forventer at gennemføre deres studium på normeret tid, mens 45 procent forventer en forsinkelse. Af disse anser hele 36 procent det for direkte usandsynligt, at de bliver færdige på normeret tid.

Står de tilbagemeldinger fra de studerende til troende, så er der tale om en ny tendens, for de seneste 10 år er det nemlig gået stik modsat. Den gennemsnitlige studietid er fra 1999 til 2009 nemlig faldet med 0,2 procentpoint til 6,5. Samtidig falder færre fra studierne i dag, fortæller analysechef ved Universitets- og Bygningsstyrelsen Jens Storm.

“At ca. 50 procent forventer at bruge mere end normeret tid, er ikke en talstørrelse, der overrasker mig. Det er en størrelsesorden, vi tidligere har set fra undersøgelser baseret på SU-oplysninger.”

Ikke yderligere fald
Jens Storm pointerer, at det de seneste år er blevet sværere for de studerende at udsætte studierne, fordi der blandt andet er indført kontrakter for specialeskrivningen, som skal laves på et halvt år. Det er altså ikke muligt uden konsekvenser at udskyde afleveringen i længere tid, fordi eksempelvis arbejdsløsheden er stigende. De seneste 10 år har der desuden været nedgangstider med høj dimittendledighed som nu. Det var der eksempelvis i 2003/2004, uden at det har slået direkte over i forlængede studietider.

“Vi må derfor tro, at hvis det generelt var sådan, at de studerende forlængede studietiden under dårlige tider, så burde man kunne se det i de historiske tal, og det kan man altså ikke. Om det så vil ske nu, ved vi naturligvis ikke. Det må tiden vise”, siger Jens Storm.

Hos Danske Studerendes Fællesråd (DSF) gør man opmærksom på, at der slet ikke er grund til at ønske sig, at den gennemsnitlige studietid falder mere, end den allerede er faldet.

“I Danmark bruger mange studerende tid på relevant arbejde og dygtiggørelse i øvrigt, og det gør, at danske studerende kan starte i meget mere ansvarsfulde stillinger end i andre lande, hvor man presser de studerende igennem, som så starter i traineejob, fordi de mangler erfaring”, siger formand for DSF Magnus Pedersen og understreger, at fortsætter presset på de studerende for at få studietiden ned, så øges risikoen derimod for, at flere helt falder fra.

Op imod hver tredje studerende falder fra studierne, og det er ifølge Magnus Pedersen alt for mange. Den negative spiral skal ifølge ham bekæmpes med et endnu bedre studiemiljø og mere og bedre undervisning.

Tilknytning
At sådanne midler virker i praksis, kan man nikke anerkendende til på Aalborg Universitet. Her har man med 5,3 år i 2009 også den laveste gennemsnitlige studietid i landet.

“Her bringer projektarbejdet de studerende meget tæt på hinanden. Det giver et internt pres på den enkelte til at deltage aktivt og engagere sig. Det giver igen tætte bånd til selve studiet og lærerne. Hvis den studerende ikke følger med, mister vedkommende nemt hele sit sociale netværk, og det er de studerende meget bange for”, siger Preben Sørensen, studiechef på Aalborg Universitet. Han understreger, at det er sådanne psykologiske effekter og selve tilknytningen til studiet, som bliver afgørende for, at de studerende i Aalborg gennemfører studierne på den stort set normerede studietid.

Preben Sørensen tror ikke på, at der er en stigning i den gennemsnitlige studetid på vej, selvom Ugebrevet A4’s undersøgelse viser, at hver anden studerende forventer en forlænget studietid.

“Nogle steder anbefaler man de studerende, mere eller mindre skjult, at tage den med ro på grund af den forhøjede dimittendledighed, men det er ikke nemt, fordi nye regler gør, at man bare ikke kan trække studierne ud i årevis. Og da udviklingen de seneste år viser, at den gennemsnitlige studietid falder, også i dårlige tider, er der ikke grund til at frygte, det skulle ændre sig”, siger Preben Sørensen.

Gennemsnitlig studietid i tre udvalgte år fordelt på hovedområder

  1999  2004  2009 
 Humaniora  7,4  7,3  7,0
 Naturvidenskab  6,9  6,6  6,6
 Samfundsvidenskab  6,5  6,3  6,3
 Sundhedsvidenskab  7,1  6,7  6,5
 Teknisk videnskab  5,8  5,8  5,5
 Gennemsnit  6,7  6,7  6,5

Den gennemsnitlige studietid i tre udvalgte år fordelt på universiteter

   1999 2004  2009 
 Aalborg Universitet  5,5  5,4   5,3 
 Aarhus Universitet  6,8  6,9   6,6 
 DTU  6,4  6,2   6,0 
 CBS  6,4  6,2  5,9
 IT-Universitetet   -  6,5  6,4 
 Københavns Universitet  7,1  7,0  7,1
 RUC  7,2  7,2  6,7
 SDU  6,9  6,7  6,4
 Gennemsnit  6,7  6,7  6,5

Kilde: Universitets- og Bygningsstyrelsen


 1999  2004  2009  Humaniora    7,4   7,3   7,0 Naturvidenskab    6,9   6,6    6,6 Samfundsvidenskab    6,5   6,3   6,3 Sundhedsvidenskab    7,1   6,7   6,5 Teknisk videnskab     5,8   5,8   5,5  Gennemsnit    6,7   6,7   6,5 

1999  2004  2009 
 Aalborg Universitet  5,5  5,4  5,3
 Aarhus Universitet  6,8  6,9  6,6
 DTU  6,4  6,2  6,0
 CBS  6,4  6,2  5,9
 IT-Universitetet  -  6,5  6,4
 Københavns Universitet  7,1  7,0  7,1
 RUC  7,2  7,2  6,7
 SDU  6,9  6,7  6,4
 Gennemsnit  6,7  6,7  6,5
  Kilde: Universitets- og Bygningsstyrelsen
1999  2004  2009 
 Aalborg Universitet  5,5  5,4  5,3
 Aarhus Universitet  6,8  6,9  6,6
 DTU  6,4  6,2  6,0
 CBS  6,4  6,2  5,9
 IT-Universitetet  -  6,5  6,4
 Københavns Universitet  7,1  7,0  7,1
 RUC  7,2  7,2  6,7
 SDU  6,9  6,7  6,4
 Gennemsnit  6,7  6,7  6,5
  Kilde: Universitets- og Bygningsstyrelsen
1999  2004  2009 
 Aalborg Universitet  5,5  5,4  5,3
 Aarhus Universitet  6,8  6,9  6,6
 DTU  6,4  6,2  6,0
 CBS  6,4  6,2  5,9
 IT-Universitetet  -  6,5  6,4
 Københavns Universitet  7,1  7,0  7,1
 RUC  7,2  7,2  6,7
 SDU  6,9  6,7  6,4
 Gennemsnit  6,7  6,7  6,5
1999  2004  2009 
 Aalborg Universitet  5,5  5,4  5,3
 Aarhus Universitet  6,8  6,9  6,6
 DTU  6,4  6,2  6,0
 CBS  6,4  6,2  5,9
 IT-Universitetet  -  6,5  6,4
 Københavns Universitet  7,1  7,0  7,1
 RUC  7,2  7,2  6,7
 SDU  6,9  6,7  6,4
 Gennemsnit  6,7  6,7  6,5
1999 2004 2009  Aalborg Universitet 5,5 5,4 5,3 Aarhus Universitet 6,8 6,9 6,6 DTU 6,4 6,2 6,0 CBS 6,4 6,2 5,9 IT-Universitetet - 6,5 6,4 Københavns Universitet 7,1 7,0 7,1 RUC 7,2 7,2 6,7 SDU 6,9 6,7 6,4 Gennemsnit 6,7 6,7 6,5

1999 2004 2009  Aalborg Universitet 5,5 5,4 5,3 Aarhus Universitet 6,8 6,9 6,6 DTU 6,4 6,2 6,0 CBS 6,4 6,2 5,9 IT-Universitetet - 6,5 6,4 Københavns Universitet 7,1 7,0 7,1 RUC 7,2 7,2 6,7 SDU 6,9 6,7 6,4 Gennemsnit 6,7 6,7 6,5