18.11.2011
Artikel

Aalborg et skridt tættere på open access

Aalborg Universitet har vedtaget en open access-politik, som tilskynder forskerne til at gøre deres arbejde tilgængeligt på nettet.

Af Pernille Siegumfeldt

Harvard University har gjort det i fem år. Nu er Aalborg Universitet et skridt tættere på at følge trop.

Siden studiestart i år har en offensiv open access-politik haft til formål at få forskerne til at publicere så meget af universitetets forskning som muligt på nettet. Hensigten er at give både offentligheden, erhvervslivet og kolleger i forskningsverdenen øget adgang til den forskning, som bedrives i Nordjylland, selv om man i skrivende stund i universitetsverdenen fortsat livligt diskuterer spørgsmål vedrørende copyright og citationer, når det gælder publicering på nettet.

Open access-politikken stiller ikke som krav, at forskerne lægger alt arbejde ud, men fungerer snarere som en hensigtserklæring. Og det har været vigtigt for medarbejderne, fortæller Thomas Ryberg, som har været Humanioras repræsentant i det open access-udvalg, der har arbejdet med formuleringerne i universitetets politik.

“Som udgangspunkt er der stor medarbejderopbakning til at gøre så meget forskning som muligt tilgængelig på nettet. Så længe der tages hensyn til både den faglige kvalitet – fx at det er peer reviewed – er vi selvfølgelig kun glade, hvis vores forskning kommer bredere ud og bliver anvendt”, forklarer Thomas Ryberg.

“Der er mange glimrende netbaserede forskningstidsskrifter, og betalingstidsskrifterne tillader ofte parallelpublicering. For os har fokus derfor været på at sikre den enkelte forsker de eventuelle fordele, der måtte ligge i fx flere citationer”, tilføjer han.

Dyr adgang til tidsskrifter
Rektor ved Aalborg Universitet Finn Kjærsdam mener, det er på tide, at hans universitet begynder at prioritere offentlighedens adgang til forskernes arbejde højere end hensynet til de videnskabelige tidsskrifter, som tager sig dyrt betalt for at offentliggøre vigtig viden. Han har længe været træt af, at den tidligere regerings udredning af de økonomiske, tekniske og juridiske aspekter ved open access-forskningspublicering bare trak ud og ud.

“Forskning for offentlige midler tilhører offentligheden. Mange hævder, at de bliver forhindret i at få adgang til det, som universitetet producerer, fordi det er for dyrt at købe adgang til mange videnskabelige tidsskrifter. Derfor synes vi, det er absolut relevant at komme ud med vores arbejde ad andre kanaler også”, siger Finn Kjærsdam.

Hvorvidt det også skaber større opmærksomhed, at en videnskabelig medarbejder gør sine resultater og arbejdspapirer frit tilgængelige på nettet, er der delte meninger om.

En ny dansk undersøgelse, som for nylig blev omtalt på videnskab.dk, tyder på, at det fortsat har stor betydning at blive publiceret i et anerkendt tidsskrift. Undersøgelsen viser, at forskerens arbejde bliver omtalt fire gange hyppigere, når den er beskrevet i en videnskabelig artikel i et tidsskrift med peer review.