14.10.2011
Artikel

5 skarpe til ministeren

Han har været minister for forskning, innovation og videregående uddannelser i ganske få dage. Mindre kontrol er ord, der går igen i de første hurtige svar til Magisterbladet fra nyudnævnte Morten Østergaard (R) på vej fra besøg hos dronningen til Folketingets åbningsdebat.

Af Pernille Siegumfeldt
1. Magisterbladet (MB): Vil du arbejde for at ændre den retning, som blev udstukket med universitetsloven fra 2003 og bl.a. gav mere magt til rektor, mindre indflydelse til medarbejderne og desuden åbnede for eksterne flertal i universitetsbestyrelserne?
Morten Østergaard (MØ): “Vi har nu fået samlet alle videregående uddannelser i ét ministerium. Derfor vil jeg godt have et samlet overblik over hele området, inden jeg udtaler mig om de enkelte lovkomplekser. Vi skal have tænkt alle vores uddannelser sammen, så vi kan få hævet kvaliteten og opnå målsætningen om, at 60 pct. af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse. Vi ønsker mindre kontrol og mere frihed til universiteter. Det skal bl.a. ske ved at igangsætte en styrings- og bevillingsreform”.

2. MB: Hvordan vil du sikre, at de unge får en bedre undervisning på de videregående uddannelser, og at de får timer nok?
MØ: “Unge skal have bedre undervisning og mere undervisning. Det er helt essentielt for, at vi kan holde niveauet højt og fastholde unge, så flere får en uddannelse. Det skal vi bl.a. sikre ved at give flere basismidler, så universiteterne får mere frihed, og ved at have et mere fleksibelt uddannelsessystem for den enkelte studerende. Det er en af grundene til, at vi har samlet alle uddannelser i samme ministerium”.

3. MB: Hvordan mener du, at fordelingen af forskningsmidler skal prioriteres?

MØ: “Regeringen vil sikre, at universiteterne får flere basismidler. Det står direkte i vores regeringsgrundlag. Basismidlerne skal sikre grundforskningen og give universiteterne mulighed for at kunne langtidsplanlægge. Midlerne er dermed fundamentet for, at vi har forskningsbaserede uddannelser med et højt fagligt niveau. Danmark investerer i øjeblikket 1 procent af BNP på forskning. Det niveau skal være et minimumsniveau – ikke et loft”.

4. MB: Universiteterne er blevet beskyldt for at have gjort knæfald for erhvervslivet på bekostning af den akademiske fordybelse og faglige indsigt hos de studerende. Mener du, at universiteterne fremadrettet skal prioritere anderledes?

MØ: “Det hele skal tænkes ind på en ny måde. Fordybelse er – og har altid været – afgørende for universiteter. Det skal det fortsætte med at være. Men vi skal have erhvervsliv, forskning og uddannelser til at tænke mere sammen. Vi vil derfor skabe et nationalt partnerskab mellem universiteter, erhvervsliv og offentlige myndigheder om at nyttiggøre forskning til gavn for samfundet”.

5. MB: Du bliver også minister for professionsuddannelserne, som længe har haft et ønske om at kunne tilbyde en kandidatoverbygning til lærer-, pædagog-, og sygeplejerskestuderende og andre professionsbachelorer. Vil du arbejde for at udbygge mulighederne for det?

MØ: “Helt bestemt. Et af formålene med at lægge alle videregående uddannelser i samme ministerium er netop at tænke sammenhæng mellem de forskellige uddannelser. Studerende skal lettere kunne navigere mellem uddannelsesretninger og -typer. Fx skal det være muligt at begynde på en mellemlang videregående uddannelse og så hoppe videre til universitetet”.