14.10.2011
Artikel

Loyalitetspligt – også på nettet

Af Pernille Siegumfeldt
Retten i Horsens har for nylig afsagt dom i en sag af principiel karakter. En medarbejder i en privat virksomhed blev opsagt, fordi virksomheden var i økonomiske vanskeligheder. I opsigelsesperioden gik medarbejderen på sin LinkedIn-profil og kommunikerede den vej med en af virksomhedens største kunder. Blandt andet brokkede vedkommende sig over ledelsen.

Men fordi medarbejderen havde glemt at ændre kontaktinformationerne i sin profil, endte korrespondancen samtidig i hænderne på den udskældte arbejdsgiver. Medarbejderen blev derfor bortvist – og i modsætning til opsigelsesperioden uden løn.

Under retssagen forsøgte den bortviste at argumentere for, at korrespondancen var privat og bortvisningen derfor ulovlig. Virksomheden fastholdt på sin side, at medarbejderen havde været groft illoyal, blandt andet ved at have fortsat kontakt til arbejdsgiverens kunder.

Retten gav arbejdsgiveren medhold.

Jon Finsen, der er forhandlingschef i DM, kender ikke til konkrete eksempler fra DM’s egen medlemskreds på lignende sager. Men dommen fra Horsens understreger ikke desto mindre, at man som arbejdstager skal træde varsomt, når man bruger de sociale medier.

“En arbejdstagers loyalitetsforpligtelse gælder også på Facebook og på LinkedIn og andre sociale medier. Selv om man er ked af forhold på sin arbejdsplads eller er rasende over at have mistet sit job, skal man tænke sig ekstremt godt om, før man indvier sin omgangskreds, kolleger og øvrige netværk på nettet i sine tanker. Det understreger sagen fra Horsens tydeligt”, siger Jon Finsen.