14.10.2011
Artikel

"Bordet skal ryddes"

Det skal være slut med at anvende løntilskudsjob i samme udstrækning som i dag. Bordet skal ryddes, mener SF og Radikale Venstre, som indbyder fagbevægelsen til at komme med nye løsninger.

Af Martin Ejlertsen
Antallet af ledige i løntilskudsjob er siden 2007 eksploderet, uden at det har ført til varig beskæftigelse for de ledige. Samtidig har venstrefløjen i folketingssalen i årevis kritiseret regeringen for utidige jobkurser og bureaukratisk cirkus i beskæftigelsesindsatsen over for ledige. Med et regeringsskifte melder SF og Radikale Venstre sig nu begge parate til at rydde bordet for papirer på jobcentrene og i a-kasserne. Der skal udarbejdes en ny model, hvor antallet af løntilskudsjob skal reduceres, og refusioner for forskellige aktiviteter med ledige udlignes, forklarer den nye gruppeformand Marianne Jelved (R).

“Evalueringerne lyder, at løntilskudsjob som instrument er blevet slidt op. Det virkede måske engang, men som så mange andre instrumenter ender det med at blive brugt på en anden måde, end da man startede. Bordet skal ryddes. Det er tid til at finde på noget andet”, siger Marianne Jelved.

Selvom en ny beskæftigelsesmodel ikke indgår i S-R-SF-regeringens grundlag, så er den et tema, som man skal i igangsætte arbejdet med nu, pointerer Marianne Jelved. Og det er SF helt enige i.

“Det har været Støjbergs (VK-regeringens nu forhenværende beskæftigelsesminister, red.) beskæftigelsescirkus, som ikke har ført nogen vegne. Systemet har ikke fungeret, så vi skal bestemt kigge på at nedbringe antallet af løntilskudsjob og fokusere på at opprioritere efteruddannelse og opkvalificering”, siger arbejdsmarkedsordfører i SF Eigil Andersen.

Udligning i refusion

Både Radikale Venstre og SF er enige om, at det nu skal diskuteres, både hvordan man kan reducere det høje niveau af løntilskudsansættelser, og hvordan man kan indføre en model, der giver den samme refusionsprocent i kommunerne for forskellige aktiviteter i den aktive beskæftigelsespolitik. Begge partier har det synspunkt, at det nuværende refusionssystem har ført til et overforbrug af løntilskudsjob i kommunerne. Siden januar 2011 har kommunerne fået 50 procents refusion på virksomhedsrettet aktivering som løntilskudsjob og ordinær uddannelse, men kun 30 procents refusion på vejledning og opkvalificering. Før lød forskellen i den fordeling på helt op til henholdsvis 75 og 35 procent. Nu skal systemet derimod indrettes således, at der gives lige refusion for forskellige aktiviteter, for at undgå unødig kassetænkning, lyder buddet fra Socialdemokraternes to største støttepartier.

“Det er jo svært at forstå, hvorfor andre aktive tilbud som vejledning og opkvalificering skulle være mindre værd end ansættelse i løntilskudsjob. Nogle ledige har jo mere brug for vejledning, men det siger mange kommuner nej til i dag, fordi de får så lav refusion for det”, siger Marianne Jelved, som bakkes op af Eigil Andersen.

“Refusionssystemet har ført til kassetænkning i kommunerne, og det er klart, for med en stram økonomi tænkes der naturligvis på, hvordan man kan tjene flest penge, og det har været igennem løntilskudsjob, selv om det bare har placeret ledige i en midlertidig position”, siger Eigil Andersen.

Fagbevægelsen på banen


De Radikale opfordrer fagbevægelsen til at spille ind med, hvordan den aktive beskæftigelsespolitik og regelsættet kan forbedres. Også SF mener, at fagforeningerne gennem tillidsrepræsentanterne på de enkelte arbejdspladser kommer til at spille en afgørende rolle for, at løntilskudspladser ikke bliver midlertidige parkeringspladser for ledige i fremtiden som i dag.

“Vi tror på, det er vigtigt at få fagbevægelsen med i drøftelser om, hvordan denne aktive indsats kan fornys, og hvordan regelsættet kan gøres mere smidigt. Og vi er nødt til at få fejet bureaukratiet af bordet, så jobcentre og a-kasser igangsætter indsatser med værktøjer, som de tror på virker”, siger Marianne Jelved.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Socialdemokraterne.