16.09.2011
Artikel

DR dømt for diskrimination

DR slog hårdest ned på sine ældste medarbejdere under en fyringsrunde i 2007. Nu har en af dem fået erstatning.

Af Lisbeth Ammitzbøll
DR’s ledelse brød loven under en fyringsrunde i 2007.

I stedet for nøgternt at vurdere hver enkelt medarbejders kvalifikationer, flid og kompetencer gik ledelsen benhårdt efter at få smidt de ældste medarbejdere på porten. Ofte var det mennesker, der havde lagt et helt arbejdsliv i DR.
Nu har Østre Landsret dømt DR for brud på lov om ligebehandling på arbejdsmarkedet.

Ifølge loven må en arbejdsgiver ikke forskelsbehandle sine medarbejdere på kriterier som hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering, etnisk oprindelse eller handicap. Heller ikke alder må være et selvstændigt kriterium, når en arbejdsgiver skal ansætte, fyre eller flytte en medarbejder.

300.000 kroner i erstatning
Den konkrete sag handler om en enkelt medarbejder, en dengang 63-årig journalist. Hun blev afskediget i 2007, hvor DR nedlagde 300 stillinger. Hun havde da arbejdet for DR i 34 år.

Journalisten var ansat i DR Kultur, hvor fem medarbejdere blev tilbudt frivillige aftrædelser. Flere af dem har i retten forklaret, at de følte sig hårdt presset af ledelsen til at sige ja til aftalerne, og at alternativet til en aftale var en fyring. Kun den 63-årige journalist sagde “nej tak” til fratrædelse. Og blev fyret.

I DR Kultur udgjorde medarbejdere på 55+ lidt over en tredjedel af hele afdelingen. Alligevel var samtlige fratrådte 55 år eller ældre. Med disse og andre tal i hånden overbeviste fagforeningen i første omgang Københavns Byret om, at der sandsynligvis var tale om ulovlig forskelsbehandling. Dermed var det nu op til DR’s ledelse at bevise, at alder ikke havde spillet en rolle i fyringsrunden.

Sagen blev i første omgang ført i Københavns Byret, hvor DR ikke kunne løfte bevisbyrden. Byretten dømte DR for lovbrud. DR ankede sagen – og har nu fået præcis samme svar fra Østre Landsret. DR diskriminerede journalisten på hendes alder.

Den fyrede journalist har nu modtaget en godtgørelse på 300.000 skattefrie kroner. Desuden får Dansk Journalistforbund, der har ført sagen, næsten 90.000 kroner til at dække sagens omkostninger.

DM: God dom
Sparerunden i DR i 2007 ramte også DM’s medlemmer. Ingen af dem var dog fyldt 55 år.

Alligevel vækker dommen også glæde i Dansk Magisterforening.

“Det er en god dom. Den viser, at arbejdsgiveren ikke kan sætte loven ud af kraft ved at forsøge at presse ansatte til såkaldt frivillige fratrædelsesordninger”, siger Soon-Ah Sigsgaard, der er advokat i DM.

Hun peger på, at fagforeninger kan have svært ved at overbevise domstolene om, at en fyring handler mere om alder end om arbejdsindsats og kvalifikationer.

“Arbejdsgiverne formulerer jo enerådigt alle de kriterier, der skal indgå i en fyringsrunde. Selv om enhver kan se, at kriterierne i deres konsekvens sender flest gråhårede ud af virksomheden, er det ikke i sig selv nok til at vinde en sag. Man skal også kunne sandsynliggøre, at de officielle kriterier er blevet suppleret med et skjult alderskriterium. I dette tilfælde lykkedes det, og det er virkeligt glædeligt. Ældre medarbejdere har samme ret som andre til at blive bedømt på deres reelle kompetencer og kvalifikationer”, siger Soon-Ah Sigsgaard.