02.09.2011
Artikel

Støjberg foretager kovending

Magisterbladet beskrev for under to år siden, hvordan a-kasser tvinges til at opsige medlemmer, når de fylder 65 år. Den lov ville beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) ikke ændre. Men det vil hun nu pludselig alligevel.

Af Martin Ejlertsen
Medlemmer af landets a-kasser får automatisk en opsigelse, når de fylder 65 år. Sådan har det været, siden bestemmelserne om, at man skal være under 65 år for at være i en a-kasse, blev indført for årtier siden. Og sådan skulle det fortsætte med at være. Det udtalte beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) til Magisterbladet for halvandet år siden, da Magisterbladet ville høre ministeren om, hvordan den lov hænger sammen med mange politikeres ønske om, at danskerne bliver længere på arbejdsmarkedet. Men nu har ministeren pludselig foretaget en kovending efter helt at have afvist lovændringer.

I november måned 2009 rejste Magisterbladet ellers sagen over for ministeren, der på trods af hovedrysten til lovens fortsatte eksistens fra såvel De Konservative, oppositionen og flere eksperter helt afviste at ville ændre disse bestemmelser i loven.

“For folk, der mister jobbet og er fyldt 65 år, er det et sikkerhedsnet, at man kan trække på sin folkepension, ligesom mange har mulighed for at trække på pensionsopsparing og ATP. Derfor ser jeg ingen grund til at ændre på den lov”, sagde Inger Støjberg til Magisterbladet i 2009.

Misforståelse
Men i Beskæftigelsesministeriet mener man nu, at der i 2009 var tale om en misforståelse, og at der derfor ikke er tale om en holdningsændring. Loven skal nu ændres.

“Min og regeringens holdning er klar. I takt med at vi hæver pensionsalderen med tilbagetrækningsreformen, er det naturligt, at aldersgrænsen for medlemskab af en a-kasse følger med op. Det er sund fornuft. Men jeg har samtidig sagt meget klart, at jeg ikke ønsker en model, hvor en arbejdsløs 67-årig kan hæve dagpenge og folkepension på samme tid”, siger Inger Støjberg i et skriftligt svar til Magisterbladet.

At det er naturligt, at grænsen følger med op for medlemskab i en a-kasse i takt med en hævelse af folkepensionsalderen, nævnte Inger Støjberg dog intet om til Magisterbladet i 2009. Hvad der i dag synes åbenbart for ministeren, gav hun ikke udtryk for i 2009.

“Jeg ser meget gerne, at man bliver længere på arbejdsmarkedet, og det er der ikke noget i lovgivningen, som forhindrer”, udtalte Inger Støjberg dengang til Magisterbladet.

Ministerens holdning i 2009 har blandt andet ført til, at Ældre Sagen har stævnet Beskæftigelsesministeriet, fordi organisationen mener, at den nuværende lov diskriminerer seniorer på arbejdsmarkedet. Den udlægning var daværende arbejdsmarkedsordfører i De Konservative Knud Kristensen enig i.

“Det er en form for diskrimination, at man ikke kan fortsætte med at være medlem af en a-kasse, hvis man fortsat vil arbejde efter de 65 år”, sagde Knud Kristensen til Magisterbladet i 2009.

Sagen mod Inger Støjbergs ministerium er på grund af dens principielle karakter berammet direkte til landsretten. Der er endnu ikke fundet en dato for retssagen, men den indledes nok først i 2012, oplyser Ældre Sagen.

Inger Støjbergs nye udmeldinger om, at “det er helt naturligt, at aldersgrænsen for mulighed for medlemskab i en a-kasse stiger”, som hun udtalte til Berlingske i midten af august, bliver også betragtet som nye toner i Ældre Sagen.
“Vores førsteprioritet har hele tiden været, at politikerne skulle lytte til alle de gode argumenter for at ændre loven. Så vi håber da, at vi kan undgå en retssag”, siger souschef i Ældre Sagen Jens Højgaard.