19.08.2011
Artikel

Viden på spil (4:5)

Af Pernille Siegumfeldt
CHEFEN:
“Vi havde brug for en person, der tænker i kultur og ikke i systemer og strukturer ligesom os andre”.

Lisbeth Nielsen, chef for It og Kvalitet, Danske Regioner
“Louises uddannelsesbaggrund var interessant for os, fordi Danske Regioner har en udpræget scient.pol.-tankegang, og vi havde brug for en person, der tænker i kultur og ikke i systemer og strukturer ligesom os andre.
Louise har en viden om, hvordan man skaber en kulturændring, hvordan man kan medvirke til at få folk til at ændre vaner. I vores tilfælde er udfordringen at få ansatte i sundhedsvæsenet til at vidensdele og erfaringsudveksle. Der er ikke tradition for blandt læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale at efterspørge andres gode idéer. Vi har lanceret webportalen VIS.dk i dialog med brugere for at gøre det lettere at sprede god praksis. Louise skal være med til at guide vores brugere ind på nettet, og lige nu bakser vi med at få interessen for vores tilbud til at spire. Også der tænker hun anderledes, fx da vi producerede 80 perlepladehjerter, der fungerede som flyers med personlige hilsener til deltagerne ved en konference om ældre medicinske patienter. Deltagerne i et survey om ønsker til portalen har hun givet muligheden for at være “eksklusive” betabrugere på portalen og påvirke den yderligere. Til en anden konference brugte vi lusesnappere som flyers. Samtidig bør det nævnes, at webportalen kom i luften til tiden – og inden for budgettets rammer”.

HUMANISTEN:
“VIS.dk skal ikke kun kendes for dets faglighed og saglighed. Det skal være en god brugeroplevelse at besøge sitet”.

Louise Murman Spanning, konsulent i Danske regioner, afdelingen for It og Kvalitet
“Min opgave er at udvikle et nyt digitalt værktøj, VIS.dk, der skal hjælpe sygeplejersker, læger og andre med professionel interesse i sundhedsvæsenet til at sprede, efterspørge og dele viden og erfaring på tværs af regionerne. Emnerne er store og små lige fra vellykkede patientforløb til erfaringer med sikker fordeling af medicin osv. I det første halve år af min ansættelse har jeg været med til at udvikle og opbygge webarkitekturen, så sitet er blevet så nemt tilgængeligt som muligt. Vi arbejder bevidst med kommentarfelter, efterlysninger, netværksindlæg og andre dialogredskaber, for VIS.dk skal ikke være en stationær vidensbank. Den næste store udfordring er at lokke brugerne ind på sitet og gøre det til et redskab, sundhedspersonalet bruger i hverdagen. Der er trods alt et stykke vej, fra at nogen lægger viden ud, til at andre anvender den i den anden ende. Min rolle er at skabe sammenhæng mellem sitet og det, der foregår ude på hospitalerne, fx gennem seminarer med relation til emner på VIS.dk. Jeg bruger min humanistiske baggrund til at arbejde kreativt og struktureret med gode idéer og formidling og til at tænke åbent, spørgende og legende. VIS.dk skal ikke kun kendes for dets faglighed og saglighed. Det skal være en god brugeroplevelse at besøge sitet”.