19.08.2011
Artikel

Viden på spil (2:5)

Af Lisbeth Ammitzbøll
CHEFEN:
“Vi er blevet en langt mere kreativ, åben og samarbejdende afdeling”.

Lene Duvier Kjær, Head of Front Office i Headquarter Facility Management, A.P. Møller-Mærsk
“Vi er blevet en langt mere kreativ, åben og samarbejdende afdeling. På få måneder steg medarbejdernes tilfredshed med ledelsen med over 20 pct., og medarbejdernes tillid til ledelsens handlekraft steg med 30 pct. Og sådan føles det også. Arbejdsglæden er større i dag, og det giver en mere effektiv løsning af opgaverne. I Headquarter Facility Management er vi 37 medarbejdere, der sørger for driften af hele huset, og det er utrolig vigtigt, at alle kan og vil samarbejde, hvis tingene skal fungere. Da Merethe Klint sidste år foreslog et udviklingsforløb med en kreativ teamdag, havde vi været gennem en svær periode med omstrukturering og usikkerhed. Afdelingens tre team udførte deres opgaver med stort engagement, men vi havde brug for at arbejde mere på tværs af team og føle os som én stor afdeling. Vi har fået mere respekt for hinandens arbejde, og selvom vi løser flere opgaver i dag, så har det forbedrede arbejdsmiljø betydet større effektivitet og arbejdsglæde. Merethes teamdag og hele forløbet før og efter dagen har haft en stor, positiv effekt, som vi har holdt fast i og også udviklet i dagligdagen. Hun kombinerer forretningsforståelse og redskaber fra teatret på en måde, som har givet fine resultater for os og vores afdeling”.

HUMANISTEN:

“Vi valgte at bruge teatrets redskaber meget strategisk og præcist i forhold til afdelingens situation”.

Merethe Klint, projektleder og intern konsulent i ­Headquarter Facility Management i A.P. Møller-Mærsk
“Det var knald eller fald. Hvis projektet var gået på gulvet, havde vi opnået det stik modsatte af det, vi ønskede. Heldigvis troede min leder også på, at jeg kunne skabe den fornødne udvikling, der ville give os et løft som afdeling. Og det gik godt. Jeg har senere gennemført en evaluering, der viser, at tilliden er vokset både vandret og lodret i organisationen, og at samarbejdet fungerer bedre. Det påvirker medarbejdernes arbejdsmiljø og den service og de resultater, der leveres. Teater og kunst tilbyder nogle meget effektive redskaber, hvis man vil påvirke samarbejde, engagement og resultater for både medarbejdere og kunder. Vi arbejdede med et længere forløb og en teamdag som omdrejningspunkt, hvor jeg arbejdede tæt sammen med en skuespiller og storyteller. Vi valgte at bruge teatrets redskaber meget strategisk og præcist i forhold til afdelingens situation. Projektet fortsætter i den forstand, at vi i afdelingen arbejder videre med de erkendelser og relationer, der er bygget op. Vi er blevet meget bedre til at komme med nye ideer og til at bruge hinanden som sparringspartnere. Selvom min erfaring fra dramaturgi var kernen i forløbet, kunne jeg ikke have løst opgaven uden også at have forretningsforståelse. Alt, hvad der smager af kunst og kultur, bliver ofte opfattet som nogle lidt bløde, uskarpe kompetencer, men brugt systematisk er de meget effektive. Så har de deres egne strategier, redskaber, succeskriterier, deadlines og break even. Og de kan have stor indflydelse på en bundlinje”.