19.08.2011
Artikel

Viden på spil (1:5)

Af Lisbeth Ammitzbøll
CHEFEN:
“For os var det ikke titlen, der var vigtig, men den kulturelle kompetence”.

Rasmus Wiinstedt Tscherning, direktør i Center for Kultur- og ­Oplevelsesøkonomi
“På Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi arbejder vi inden for Reach Out-programmet med kulturproducenter, der er meget forskellige. Medarbejderne på et kunstmuseum på Bornholm har et helt andet udgangspunkt for at arbejde med oplevelsesøkonomi end en selvstændig designer eller arkitekt. Den ene kulturproducent er ikke bedre end den anden. De er bare forskellige. Desuden samarbejder centret med to ministerier, der også har hvert sit udgangspunkt for arbejdet med oplevelsesøkonomi. Så alt i alt er vi en virksomhed, der har brug for rigtig mange forskellige faglige og kulturelle kompetencer.

Vi har ansat Lene Overgård Pedersen, fordi vi har brug for en person, der både kan styre et projekt og samtidig har en faglig og saglig forståelse for kulturinstitutioner og kulturaktører. At det lige blev en humanist med europæisk etnologi som baggrund, tror jeg, er tilfældigt. For os var det ikke titlen, der var vigtig, men den kulturelle kompetence. Humanister vil ofte være gode til at medtænke kulturproducenters egne holdninger og forstå, hvordan disse holdninger kan fremme eller hæmme virksomhedens potentiale. En CBS-uddannet vil måske have mere metodisk sikkerhed fra sin uddannelse, når man har brug for en markedsanalyse, men humanisten vil bidrage med det kritiske blik og forstå, at bare ordet “markedsanalyse” kan kollidere voldsomt med en kulturinstitutions selvforståelse. Vi har som center brug for begge typer faglighed for at kunne opfylde vores formål”.

HUMANISTEN:
“Jeg bruger masser af viden og metoder fra mit fag. Etnologi handler om, hvordan folk lever deres liv”.

Lene Overgård Pedersen, cand.mag. i europæisk etnologi
“Jeg arbejder især med brugerinddragelse og brugerdreven innovation i kulturinstitutioner i projektet Reach Out. Jeg er tovholder for et netværk med 200 kulturaktører og har ansvar for et online community. Desuden arrangerer jeg inspirationsmøder fem gange om året med relevante temaer og oplægsholdere. Jeg arbejder også med et inspirationskatalog om, hvordan kulturinstitutioner i endnu højere grad kan inddrage deres publikum. Kataloget vil blandt andet give eksempler på, hvordan kunstnere og kultur- og medieaktører kan interagere med brugerne i en kunstnerisk eller faglig udviklingsproces. Mit andet store arbejdsområde er Creative Business Cup, der er en idékonkurrence for iværksættere inden for de kreative brancher.

Jeg bruger masser af viden og metoder fra mit fag. Etnologi handler om, hvordan folk lever deres liv, og etnologiens metoder, for eksempel interview og observation, kan uden videre bruges i mit job. Desuden har jeg en fagligt funderet forståelse for kulturforskelle. En morgenmadsproducent vil jo aldrig lancere et nyt produkt uden først at finde ud af, om brugerne kan lide det, men den selvforståelse er ikke udbredt i kulturinstitutioner. Her er stikordene demokrati, dannelse og almen uddannelse. Når vi går i dialog med en kulturaktør om brugerinddragelse, ved vi godt, at kultur ikke er cornflakes, men vi ved også, at enhver kulturaktør skal kunne afsætte sit produkt til brugerne for at bevare sin eksistensberettigelse. Min opgave er at sparre og inspirere og hjælpe i den proces”.