03.06.2011
Artikel

Udsigt til lønforhøjelser på Københavns Museum

Akademikerne på Københavns Museum har netop forhandlet en lokal lønaftale på plads. Tillidsrepræsentant Vivi Andersen er begejstret for aftalen, der ifølge hende kan betyde forbedringer for næsten alle medarbejdere.

Af Franciska Lee Beckett
Ud med lønrygter. Ud med tilfældighed i fordelingen af tillæg. Ind med gennemsigtighed og tryghed. Massiv utilfredshed med lønforholdene blandt de akademiske medarbejdere på Københavns Museum er vendt til glæde og tillid. Årsagen er den forhåndsaftale, der er indgået efter forhandlinger mellem tillidsrepræsentanten, museets ledelse, DM og HR-afdelingen i Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune. Aftalen indeholder kvalifikationstillæg, funktionstillæg og engangsvederlag.

“Det er et kæmpe skridt i den rigtige retning. Vi har nu sort på hvidt et bevis for, at vi kan samarbejde med ledelsen. Aftalen skaber tryghed og tillid og er samtidig fundament for andre gode ting, der kommer i kølvandet på det positive samarbejde”, siger Vivi Andersen, der er tillidsrepræsentant for godt hundrede akademikere på Københavns Museum.

Aftalen favner bredt

Med arkæologer, etnologer, historikere, antropologer og kommunikationsuddannede AC’ere under samme tag var målet med aftalen fra start, at den skulle favne så bredt som muligt. “Det er svært at lave en aftale, der dækker alle ansatte med så forskelligartede uddannelser og funktioner. Men det er stort set lykkedes. Der er kun nogle enkelte, der ikke vil få glæde af aftalen”, siger Vivi Andersen.

Ifølge tillidsrepræsentanten er der udbredt tilfredshed med aftalen, der dæmmer op for den uigennemskuelighed, der tidligere har præget tillægsfordelingen på museet. “Medarbejderne er lettede og glade for, at vi nu har en aftale, der er gennemsigtig. Den sætter samtidig en stopper for de lønrygter, der har floreret, fordi det tidligere har været meget individuelt, hvad der udløste hvilke tillæg”, vurderer Vivi Andersen.


Erik Alstrup, formand for Sektoren for Forskning & Formidling i DM, glæder sig over forhåndsaftalen. “Jeg finder aftalen meget tilfredsstillende. Den afspejler de lokale behov og vilkår, bringer orden og klarhed over den lokale lønudvikling på Københavns Museum og betyder også pæne lønforhøjelser for en ganske stor del af medarbejderne. Tillidsrepræsentanten har gjort et eminent godt stykke arbejde, og ledelsen har været forhandlingsvillig”, siger han.

Kom i hus før ventet

De frugtbare forhandlinger mellem tillidsrepræsentant og ledelse kom i hus, længe før Vivi Andersen turde håbe. Som nyvalgt tillidsrepræsentant drømte hun sidste år om en lokal lønaftale, men troede, der skulle gå flere år, før drømmen kunne realiseres. I forbindelse med de årlige lønforhandlinger i år fik Vivi Andersen en lang række tilbagemeldinger fra medarbejderne med ønsker og behov til forhandlingerne. Ønsker, hun præsenterede for ledelsen. Til glæde og overraskelse for Vivi Andersen tog ledelsen initiativ til at få lavet en aftale, der kunne skabe klarhed om præmisserne for lønfordelingen.

“Tilbagemeldingerne viste et massivt problem, der ikke bare var udtryk for snak i korridorerne. Ledelsen indså hurtigt, at hvis der ikke blev taget hånd om det, ville det skabe meget stor utilfredshed i den store medarbejderstab”, siger hun.
Det var blandt andet udsigten til flere ansættelser i den store akademikergruppe på museet, der fik Karen Bundgaard Andersen, administrationschef på Københavns Museum, til at tale for en lokal lønaftale, der ifølge hende er til fordel for alle parter. “Langt størstedelen af lønforhandlingerne vil kunne klares i henhold til forhåndsaftalen, hvilket vil gøre lønforhandlingerne mere håndterlige”, mener Karen Bundgaard Andersen.