15.05.2011
Artikel

Brutal konflikt på CSC

Løndiktat, lockout og fyringer. CSC’s ledelse har presset Prosa i konflikt. “Jeg har aldrig oplevet en så aggressiv fremfærd fra en stor arbejdsgiver”, siger DM-konsulent med 25 års erfaring. CSC’s akademikere er også i farezonen.

Af Lisbeth Ammitzbøll
De mødes hver dag. Med musik og taler forsøger en stor gruppe Prosa-medlemmer at holde modet oppe hos sig selv og hinanden. De er lockoutet fra deres virksomhed CSC Danmark A/S. Det har de været siden 9. februar.

I øjeblikket omfatter CSC-ledelsens lockout 116 Prosa-medlemmer. De er blevet de første ofre i en konflikt, hvor CSC’s ledelse hen over foråret har taget stadig mere brutale metoder i brug.

Ledelsen har blandt andet bortvist eller fyret adskillige medarbejdere, bortvist to tillidsrepræsentanter samt skaffet sig ny arbejdskraft ved at rekruttere en stor gruppe såkaldte konsulenter, hvoraf mange har enkeltmandsfirmaer. Også litauiske og britiske konsulenter fra især andre CSC-virksomheder har ledelsen valgt at benytte sig af. Oplæringen af de mange konsulenter, der skal bryde effekten af en eventuel strejke, skal de almindelige medarbejdere i CSC Danmark tage sig af. Det har ledelsen forlangt.

“Jeg har aldrig oplevet en så aggressiv fremfærd fra en stor arbejdsgiver”, siger DM-konsulent Klaus Liebing, der har 25 års erfaring med små og store konflikter på arbejdsmarkedet.

“CSC’s ledelse fører arbejdskamp på en måde, som ligger meget langt fra dansk tradition”, vurderer DM-konsulenten.

Sammenbidt stemning
CSC Danmark A/S er ejet af den globale it-koncern CSC, der ledes fra USA.

CSC Danmark har omkring 1.300 medarbejdere, hvoraf mange arbejder i virksomhedens hovedkvarter i Valby. Langt de fleste er Prosa-folk, hvis overenskomst står i centrum af konflikten. Men også et par hundrede akademikere bliver direkte eller indirekte berørt af konflikten.

“Vores overenskomst løber frem til næste år og er ikke i spil. Men det er klart, at vi følger konflikten meget tæt og er berørt af den i det daglige”, fortæller Jens Groth Andreasen, der er formand for Akademikerklubben på CSC Danmark og desuden medlem af bestyrelsen for DM Privat.

Han beskriver stemningen blandt medarbejderne:

“Man ser ikke mange smil i dagligdagen rundt omkring på gangene. Ledelsens lockout kom uventet for mange, og konflikten har stået på i meget lang tid efterhånden. Jeg oplever en vis sammenbidthed blandt medarbejderne. Men også et større sammenhold. Mange akademikere kommer til mig og spørger, om der er mulighed for at hjælpe Prosa-kollegerne. Jeg ved, at flere vælger at give en del af deres løn til Prosas støttekasse”, siger Jens Groth Andreasen.

Lav løn er smitsom
Han forudser, at konfliktens udfald på længere sigt kan blive afgørende for Akademikerklubbens mulighed for at forhandle i fremtiden.

“Hvis CSC’s ledelse gennemtrumfer en væsentligt ringere overenskomst over for Prosa, vil det få konsekvenser for vores muligheder for at sikre et rimeligt niveau for løn- og ansættelsesvilkår. Vi kan få meget vanskeligt ved at forhandle en fornuftig overenskomst fremover”, siger Akademikerklubbens formand.

Prosa har forsøgt at besvare CSC-ledelsens lockout med strejker, men er begrænset af overenskomstens fredspligt. Nu har Prosa opsagt fredspligten og varslet konflikt fra 1. juni for flere hundrede medarbejdere på Prosas overenskomst.

Om Akademikerklubben og de berørte fagforeninger vil varsle sympatikonflikt, var ikke afklaret ved Magisterbladets deadline. De to store forbund er IDA og DM med tilsammen omkring 150 medlemmer, mens djøf og arkitekterne har omkring 20 medlemmer på CSC.

Konfliktens udfald kan også få konsekvenser for medarbejdere i andre virksomheder. Det forudser Akademikerklubbens formand.

“CSC har altid haft en stærk tradition for faglig organisering. Hvis CSC’s ledelse kan diktere en dramatisk lønnedgang hos os, vil det kunne lade sig gøre mange andre steder også”, siger Jens Groth Andreasen.