13.05.2011
Artikel

Antallet af offentligt ansatte i løntilskud eksploderer

Siden kommunalreformen i 2007 har landets største kommuner satset på at hyre folk i løntilskud. Og kommunerne ønsker at få endnu flere i løntilskud.

Af Martin Ejlertsen

Landets største kommuner benytter sig i eksplosiv grad af ansatte i offentligt løntilskud. I 2010 havde København, Aarhus, Aalborg og Odense Kommuner 4.812 forsikrede ledige i offentligt løntilskud mod 3.168 personer i 2007. Det svarer til en stigning på 52 procent. Tager man kontant- og starthjælpsmodtagere med, er stigningen endnu højere. Det sker, på trods af at flere undersøgelser viser, at offentligt løntilskud langt sjældnere fører ledige til varig beskæftigelse, end eksempelvis private løntilskudsjob gør.

Alene fra 2009 til 2010 er den gennemsnitlige stigning af forsikrede ledige i offentlige løntilskudsjob på over 50 procent i Danmarks fire største kommuner. Samtidig går andelen af fastansatte sammenlagt minimalt tilbage. Det viser tal, som Magisterbladet har indhentet på henholdsvis jobindsats.dk og Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD).


Københavns Kommune bryster sig af at have næsten firedoblet antallet af besatte løntilskudsstillinger på bare et år fra 400 til knap 1.600 ved slutningen af sidste år. Men beskæftigelsesborgmester Anna Mee Allerslev (R) mener, at udviklingen i ordinære stillinger og løntilskudsjob skal holdes adskilt.


“Det ene handler om kommunalt fastansatte og vores servicetal, som vi skal overholde i forhold til vores budget. Det er bestemt af regeringen. Det andet handler om vores beskæftigelsesindsats, hvor vi skal opkvalificere ledige. Der er løntilskud den bedste indsats, vi kan tilbyde, og derfor skal vi bruge den ordning”, siger Anna Mee Allerslev.


Endnu flere i løntilskud
I Odense Kommune er antallet af løntilskudsansatte steget med over 40 procent sidste år. I samme periode er antallet af fastansatte gået tilbage med 3 procent. Direktør for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense Kommune Peter Pietras pointerer, at kommunen ikke er specielt tilfreds med udviklingen. Man ønsker nemlig endnu flere i løntilskud.


“Vi arbejder meget målrettet på at få løntilskudsmængden op på den minimumskvote, som Odense Kommune er blevet tildelt. Vi kan se, at de unge akademikere har tiltagende svært ved at få deres første job og ikke bliver aktiveret, hvor deres uddannelse er relevant. Vi kan som kommune give relevant jobtræning ved at skabe ekstra løntilskudsjob”, siger Peter Peitras.

Han forklarer, at det hovedsageligt er ændringer i national lovgivning, der har ført til afskedigelser i kommunen på specielle områder, hvor der ikke genansættes nye, og at det ikke rammer akademikere. Desuden mener han, at kommunerne er blevet ekstra opmærksomme på at overholde servicerammen, for hvis den overskrides, venter der efter den foreliggende aftale mellem stat og kommune om servicerammen store bøder forude. Men Peter Pietras afviser, at det er stramme kommunale budgetter, der har fået Odense Kommune til an fokusere på at ansætte flere i løntilskud.

“Vi har nogle kvoter, som vi ikke tidligere har levet op til. Vi skal i år tage op til 885 i løntilskud, og lige nu har vi halvdelen af, hvad vi burde have. Så vi ligger meget lavt. Nu hvor ungdomsarbejdsløsheden stiger, er det vigtigt, vi tilbyder ledige en mulighed for at få erfaring via løntilskud, så vi ikke taber en hel generation akademikere på gulvet som for 20 år siden”.

Selv om antallet af fastansatte i Odense Kommune falder, understreger Peter ­Pietras, at akademikere stadig kan finde beskæftigelse i kommunen.

“Vi har ikke skåret ned på akademikerstillinger i Odense. Det område er derimod støt stigende. Vi må helt enkelt ikke fastansætte flere, fordi vi har opbrugt vores serviceramme fuldt ud. Vi bruger derfor vores løntilskudsansatte til at tænke nyt. De indgår ikke i grundproduktionen i serviceydelser. Vi bruger alle de penge, vi overhovedet kan, på løn uden at blive straffet af regeringen”, siger Peter Pietras.

Det står i loven
Københavns Kommune firedoblede antallet af løntilskudsstillinger fra 2009 til 2010, fordi kommunen har været “rigtig dårlig til den virksomhedsrettede indsats”, pointerer Anna Mee Allerslev. Men ifølge hende bringer løntilskud ledige tættere på fast arbejde, og kommunen har også en kvote, der er bestemt af regeringen, som den skal leve op til. I starten af januar måned 2011 var der i Københavns Kommune oprettet 1.576 løntilskudsstillinger, hvoraf 1.216 var besat.

Målsætningen for 2011 er at oprette 2.781 løntilskudspladser ved årets udgang, og det forventes, at ca. 2.400 af disse vil være besat ved årets udgang, oplyser Beskæftigelsesforvaltningen i hovedstaden til Magisterbladet. Men beskæftigelsesborgmesteren afviser, at kommunen udnytter ledige i løntilskud som billig arbejdskraft.

“Jeg kan godt forstå, nogen kan drage den konklusion, men løntilskud må på ingen måde overtage ordinære arbejdspladser. Det står eksplicit i loven, og det skal kommunerne naturligvis overholde. Og det gør vi. Vi er endda gået skridtet videre med en række forpligtende principper for løntilskud i København, for at sikre de ledige bedst muligt”, siger Anna Mee Allerslev.