13.05.2011
Artikel

Internationale protester mod flytning af litteraturcenter

Af Thomas Bøttcher
42 forskere fra hele verden opfordrer i et brev Aarhus Universitets rektor, Lauritz B. Holm, til at trække beslutningen om at flytte Center for Børnelitteratur ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole tilbage.

Opfordringen kommer, efter at Lauritz B. Holm og dekan Mette Thunø ved flere lejligheder har afvist den kritik, ledende danske forskere har udtrykt om flytningen af centeret.

Næsten samtlige forskere fremhæver, at Center for Børnelitteraturs tilknytning til Danmarks Pædagogiske Universitetsskole giver en unik mulighed for tværfaglige studier inden for barndomsforskning, skriver dagbladet Information.

Det gælder blandt andet lederne af det svenske og finske børnebogsinstitut, der beder universitetets ledelse redegøre for, hvordan det nordiske samarbejde i fremtiden skal fungere.

“Ud over forskningen og den forskningsfremmende virksomhed udgør Center for Børnelitteratur også et forbillede, når det gælder litteraturformidling, grunduddannelse af lærere og andre grupper, og når det gælder den forfatteruddannelse, som der bedrives. Sådan som den planlagte organisationsændring fremstår for os, ser vi åbenbare risici for, at dette ødelægges”, skriver Jan Hansson og Maria Ihonen.

Det er lektor Helene Høyrup fra Det Informationsvidenskabelige Akademi (tidligere Danmarks Bibliotekshøjskole), der står bag indsamlingen af breve fra de internationale forskere. Hun tror ikke på ledelsens forsikring om, at flytningen medfører en opprioritering af børnelitteraturforskningen.

“Som universitetsstrukturen er i dag, så tror jeg ikke på det. Hvor er de studerende til børnelitteratur? De er på DPU. De studerende, der startede på Kommunikation og Æstetik i Aarhus, skal måske nok være gymnasielærere, men hvad skal de bruge børnelitteratur til i den sammenhæng? På DPU sidder der folkeskolelærere, bibliotekarer og seminarielærere. Nogle, der beskæftiger sig med formidling til børn”, siger hun til Information.