23.04.2011
Artikel

Faglig bredde og et vist mål af tolerance

Esben Møller Nielsen påtager sig gerne lederrollen, når den er interessant og har et formål. Men han skifter lige så gerne chefjobbet ud med en specialistfunktion, når det er det, der er brug for. Sådan har han vekslet mellem job i Maersk Oil de sidste mange år.

Af Pernille Siegumfeldt
At være chef har aldrig i sig selv været en ambition for Esben Møller Nielsen. Til gengæld giver det ham stor jobtilfredshed at gennemføre et projekt under veltilrettelagte forhold, hvor hele holdet arbejder sammen for at nå et veldefineret mål. Sådan som det fx er tilfældet med det seks mand store hold, der under hans ledelse står for Maersk Oils efterforskning af olie i Nordafrika og Mellemøsten.

Det er fem år siden, Esben Møller Nielsen overtog jobbet som teknisk chef for teamet, der består af ingeniører, geofysikere og geologer. Det er en stilling, hvor en bred faglighed er mere afgørende end evnen til at være personaleleder, fastslår han.

Indsigt og overblik

“Når man sætter sig i spidsen for et multidisciplinært team af specialister, er den vigtigste opgave at få holdet til at arbejde sammen og få arbejdsprocesserne til at glide. Det kræver ikke mindst, at du har en nuanceret faglig indsigt i alle jobfunktioner og samtidig kan bevare det store overblik. I den sammenhæng er det faktisk en fordel at have vekslede mellem at varetage specialistfunktioner og være leder”, forklarer Esben Møller Nielsen.

Det er især den faglige bredde på holdet, der giver ham en stor glæde ved sit arbejde. Det er også på holdet, at geofysikeren, som til december har 25 års jubilæum i Maersk Oil, fortsat henter sin største inspiration.

“Jeg holder meget af fx at få kritik fra faggrupper med andre perspektiver på opgaverne. Nogle vil nok betragte os som temmelig nørdede, når vi sidder i lufthavne og på hotelværelser rundt omkring og rekonstruerer forskellige forløb”, vurderer Esben Møller Nielsen.

Men ikke alt handler, trods alt, om teknik og faglighed, selv om en teknisk chef bruger det meste af tiden på budgetter og projektledelse.

“Når man rejser op imod 100 dage om året og skal fungere tæt med et hold kolleger, kræver det et vist mål af tolerance, især i situationer, hvor vi er under pres. Derudover samarbejder vi jo primært med ikke-danskere i områder som Nordafrika og Mellemøsten, så koncernen forventer rimeligt nok en bred kulturel forståelse hos sine ansatte. Den menneskelige indsigt er nødvendig i alle samarbejdsrelationer. Åbenhed og tålmodighed er vigtige dyder i mit job og heldigvis noget, jeg synes, jeg bliver bedre til med alderen”, bedyrer Esben ­Møller Nielsen.