22.10.2013
Artikel

Det’ Mit Job: Peter Koch Palshøj

Peter Koch Palshøj, 49 år, Partner i Rhetor – Rådgivende retorikere

Af Franciska Lee Beckett
Hvordan kom du fra bankassistent til retoriker?
Vejen fra bankassistent til retoriker er gået fra bankassistent til organisationslivet og behovet for at kunne noget mere og derfor tage en uddannelse som retoriker. Det er rigtig mange år siden, jeg var bankassistent. Da jeg var i midten af 20’erne, blev jeg meget optaget at fagforeningsarbejde. På et tidspunkt måtte jeg vælge. Enten skulle jeg gøre karriere i banken, eller også skulle jeg gøre noget, der havde mere med kommunikation og politik at gøre. I mange år arbejdede jeg i krydsfeltet mellem internationalt samarbejde, kommunikation og politik. Og der kom jeg ind i en verden, hvor de fleste andre havde en højere uddannelse end mig. Det levede jeg med i en del år, men jeg fandt efterhånden ud af, at jeg havde behov for at kunne noget mere.

Hvorfor denne interesse for levende ord?
Den er kommet af min forudgående karriere, hvor jeg har kunnet se, hvor meget det betyder, at nogen er bedre end andre til det levende ord. Jeg har været glad for at studere faget, som jeg kom lidt sent ind i i forhold til mange andre med en akademisk uddannelse. Det har på mange måder været en ahaoplevelse hele vejen igennem. Pludselig har man et begrebsapparat til at forstå de processer, der foregår, til at analysere dem og til at evaluere dem. Mens jeg studerede, havde jeg mulighed for at prøve teorierne af i praksis med det samme, fordi jeg havde et job ved siden af. Det var været fantastisk.

Hvordan bruger du din faglighed?
På Rhetor går arbejdet ud på at rådgive og undervise i retorik. Vi bruger virkelig retorikkens redskaber som udgangspunkt. Mit job består i at omsætte blød humaniora til benhård business. Det handler om sprog og argumentation. Og vi kan faktisk leve godt af det. Fagligheden kommer i høj grad i spil. Både når jeg afholder kurser i taleskrivning og retorisk kommunikation, og når jeg rådgiver ledere, som er ved at forberede initiativer, hvor det er vigtigt at få gennemtænkt kommunikationen. Vi forsøger at gøre de tunge, teoretiske ting til noget mere håndgribeligt. Vi er ikke spindoktorer, der fortæller folk, hvad de skal mene. Men vi vil meget gerne hjælpe folk med at udtrykke det, de mener. Med udgangspunkt i klassisk retorik og nyere argumentationsteori har vi nogle redskaber, som vi sammen med kunden kan arbejde ud fra.

Hvad har været den største faglige udfordring på Rhetor?
I mine tidligere ansættelser har jeg brugt retorikken i arbejdspladsens tjeneste. I Rhetor står retorikken derimod for sig selv i mødet med forskellige kunder. Den store udfordring for mig er at bringe det i spil, uanset hvem kunden er. Hele tiden med det udgangspunkt, at vi ikke fortæller folk, hvad de skal mene, men vi vil meget gerne hjælpe dem til at blive bedre til at sige det, de mener. Et er, at man er i en organisation, hvor man kender værdierne og kender dem, organisationen henvender sig til, og hvad der er på spil. Men i Rhetor skal jeg hele tiden være bevidst om, at det er forskellige værdier, der er i spil, og at det er forskellige ting, det handler om, afhængig af kunden. Det har været den største faglige udfordring, der samtidig er utrolig spændende. I mit job må jeg ofte gå meget tæt på folk. Nogle gange er jeg nødt til at sige: “Det kan godt være, at det er rigtigt, det du siger, men der er ingen, der forstår det”. Som samfundet udvikler sig i disse år, bliver flere og flere højtuddannede tvunget til at henvende sig til flere grupper og medier om det, de ved og kan. Jeg oplever, at mange har svært ved at skulle give lidt slip på faget. Men man er nødt til at tage andres perspektiv ind for at kunne formidle det, man gerne vil formidle.

Hvad inspirerer dig?
Det kan være meget inspirerende at bruge retorikken og se andre blomstre med den. Hvis jeg skal nævne en person, der inspirerer mig, må det være Ted Sorensen, der var taleskriver for John F. Kennedy. Jeg havde muligheden for at møde ham i Washing­ton for et par år siden, og jeg oplevede ham som meget inspirerende. Han holdt en tale om taleskrivningen som metier, hvor han lagde vægt på, at taleskrivning er en profession, der fortjener anerkendelse.