25.03.2011
Artikel

Ophavsretten under lup

Skal lovgivningen mod fildeling strammes, eller skal der findes helt nye veje for at sikre kunstneres rettigheder mod den digitale trussel? Det skal en dansk ledet forskningsgruppe forsøge at finde svar på over de næste tre år.

Af Martin Ejlertsen
De seneste års eksplosive udvikling inden for digital massedistribution af tekst, musik og billeder har sat stort pres på ophavsretten. Et internationalt forskningsprojekt ved Københavns Universitet skal i løbet af tre år derfor afklare, om det overhovedet kan betale sig at opretholde den nuværende ophavsretslovgivning.

Forskningsprojektet Copyright og Kulturarv skal belyse, hvilke retslige reguleringer der skal være, for at kreativitet kan blive til innovation, og ikke omvendt. Leder af projektet er den danske professor dr.phil. Helle Porsdam fra SAXO-Instituttet på Københavns Universitet.

“De seneste års udvikling med privatiseringen af store dele af det offentlige domæne, som man ser med Googles indtog, har været grobund for bekymringer. Med copyright privatiserer man en genstand og tager den således væk fra et frit offentligt domæne. Men hvad sker der med kreativiteten, hvis vi ikke længere kan inspireres af kultur i det offentlige rum?”, siger Helle Porsdam og forklarer, at det spørgsmål vil gruppen belyse ved at undersøge interesser hos henholdsvis den udøvende kunstner, selskaber og forlagene, som udgiver kunsten, og sidst offentligheden. De er nemlig ofte modsatrettede, og derfor gælder det om at finde den rette balance, så systemet bliver til gavn for alle, forklarer Helle Porsdam.

Men hvordan undersøger man overhovedet, hvorvidt den rette balance findes? Når den digitale udvikling ændrer sig konstant, er det vel praktisk taget umuligt at finde et svar? Det er kæmpe spørgsmål, medgiver Hanne Porsdam, men projektet skal som et grundforskningsprojekt heller ikke lede frem til enkelte svar, men til resultater, som kan føre til politiske tiltag, siger hun.

Identitet og kulturarv

Projektet er budgetteret til en million euro og er en del af EU’s HERA Joint Research Programme under temaet “Humanities as a Source of Creativity and Innovation”. Det er et treårigt samarbejde mellem universiteterne i København, Upp­sala, London, Utrecht og Island. Helle Porsdam leder projektet og er en af de fem centrale forskere bag det. Projektet skal være færdigt i 2013. Her bliver resultaterne præsenteret på en konference på Tate Modern i London.

“Spørgsmålene om kulturarven er blevet meget identitetspræget og her er copyright et centralt område. I spændingsfeltet mellem det private og offentlige spiller ophavsretten en afgørende rolle, fordi den er med til at privatisere kunsten, og det gør den offentlige adgang sværere”, siger Hanne Porsdam.

Hvordan man finder et svar på den rette balance mellem fri tilgængelighed til kunsten, og at kunstnerens rettigheder samtidig ikke krænkes gennem opretholdelse af ophavsretten, findes ifølge Helle Porsdam ikke kun ved at kigge på juraen, men også på humaniora.

“Projektet skulle gerne belyse problematikken om ophavsretten fra en ikke-juridisk vinkel. Juraen er naturligvis vigtig, men der er andre problematikker som ytringsfriheden, der skal på banen, når vi skal undersøge, hvordan ophavsretten indvirker på kulturarven og beskyttelsen af den, når digitaliseringen og vidensøkonomi i stigende grad griber ind i vores hverdag. Det sker, når det offentlige rum privatiseres”, siger Helle Porsdam.

Forældet ophavsret

Hun pointerer, at synet på, hvem og hvad forfatteren er, i ophavsretten på visse punkter kan være forældet. Det gælder eksempelvis traditionel kunst som folklore, hvor der ikke nødvendigvis er en ophavsmand, men hvor kreativiteten er kollektiv.

“Kreativitet er på mange områder i dag postmoderne, hvor vi remixer på internettet, som det passer os. Ophavsretten kan på den måde være forældet i sin nuværende form, for den halter efter teknologien, som hele tiden udvikler sig og med den brugernes adfærd. Det får store implikationer for kulturen og måden, vi betragter og bruger den på”.

Selv om ophavsretten er forældet, er Helle Porsdam dog ikke udelukkende skeptisk, når det gælder et svar på, om ophavsretten således bør afskaffes, fordi digitaliseringen helt enkelt gør den umulig at administrere.

“Jeg tror ikke på, at ophavsretten skal afskaffes. Forfattere og musikere har legitime krav på at blive betalt for deres udøvende kunst. I vores iver efter open access skal vi passe på ikke at tilsidesætte dette aspekt. Men om vi med tiden kan finde andre legitime måder at opretholde den på, er helt åbent”.