25.03.2011
Artikel

Strejkekasser i de store akademiker-fagforeninger

Af Liv Alfast Kretzschmer
Djøf
Strejkekassens størrelse er hemmelig. I Djøf er man ikke interesseret i, at arbejdsgiverne ved, hvor meget der er at gøre godt med under en konflikt.

Medlemmernes betaling til strejkekassen afhænger af, hvor de er ansat, og hvor sandsynlig en strejke er på deres område. Offentligt ansatte på overenskomst uden ledelsesansvar betaler 65 kr. i kvartalet, deltidsansatte 40 kr., chefer og privatansatte 25 kr. og selvstændige, ledige og studerende betaler ikke.
Ud over konflikt kan kassen også bruges til aktiviteter, der hænger sammen med overenskomstsystemet – fx uddannelse af tillidsrepræsentanter.

IDA

Strejkekassens størrelse er hemmelig.

Kontingentet er 25 øre i kvartalet – en kr. om året. Det er en symbolsk betaling, der er besluttet for ikke helt at lukke ned for, at man betaler til en strejkekasse. Det giver også et håndtag, man kan skrue på, hvis det skulle vise sig at blive nødvendigt.

IDA siger ikke offentligt, hvad strejkekassen ellers bruges til.

Sidste gang der blev udbetalt penge i forbindelse med en konflikt, var til en strejke under den såkaldte Dantec-konflikt i 1988.

GL

Strejkekassens størrelse er hemmelig. Beløbet oplyser man ikke, da modparten i en konfliktsituation ikke skal kunne spekulere i, hvor længe man kan holde.

Kontingentet er 50 kr. om året. Det beskedne beløb til kassen er besluttet, da det politisk er vurderet, at den er stor nok.

Vedtægtsbestemmelser betyder, at reservefonden kan bruges til andre formål, hvis det besluttes. Fonden bruges blandt andet til psykologhjælp til medlemmer, der har behov for det. Derudover bruges fonden til en gratis kollektiv støtteordning, hvor medlemmer, der bliver uforskyldt ledige – altså fyret fra en fast stilling – får udbetalt 5.000 kr. om måneden i et år. Desuden kan der være udbetalinger i forbindelse med voldgiftssager. Et par gange har der også været udbetalt nordisk støtte til Færøerne og Island til strejker der – enten i form af lån eller som egentlig støtte.

For 4-5 år siden lagde GL op til en sympatistrejke mod Uddannelsesforbundet. Den skulle gælde lærere på to VUC’er, i alt cirka 50 mennesker, men den endte med at blive afblæst. Man skal sandsynligvis helt tilbage til 1980’erne for at finde strejkerelaterede udbetalinger fra kassen, vurderes det i GL.

DM

Strejkekassen rummer cirka 263 millioner kr. Kontingentet til kassen er 160 kr. om året for fuldtidsansatte medlemmer – det er sat markant ned de senere år. Pengene kan bruges til andre formål end konflikter, hvis Hovedbestyrelsen beslutter det. En del bruges eksempelvis på ekstern advokatbistand til medlemmer.

Kommunikation og Sprog
Ønsker ikke at give oplysninger om deres strejkekasse.