11.03.2011
Artikel

OK 11: DM anbefaler et ja

Et snævert flertal i DM’s hovedbestyrelse anbefaler et ja til resultatet af overenskomstforhandlingerne. Nu skal resultatet til afstemning blandt medlemmerne.

Af Thomas Bøttcher
Med stemmerne syv for og seks imod har DM’s hovedbestyrelse med snævrest muligt flertal vedtaget at anbefale et ja til overenskomstforligene på det offentlige område. Tre hovedbestyrelsesmedlemmer undlod at stemme.

DM’s formand, Ingrid Stage, har forståelse for, at Hovedbestyrelsen var delt i sin opbakning.

“Jeg er tilfreds med, at Hovedbestyrelsen anbefaler et ja til det samlede forlig. Men jeg har også forståelse for, at det blev en snæver afgørelse, for generelt var forligene for økonomisk smalle”.

Lønrammen var på forhånd ventet at blive smal, og i både stat, kommuner og regioner indebærer forhandlingsresultatet da også samlet set et fald i reallønnen over de kommende to år.

Det skyldes dog primært, at de offentlige lønmodtagere helt usædvanligt – som følge af den såkaldte reguleringsordning – skal “tilbagebetale” en mindre del af de høje lønstigninger fra den seneste overenskomst tilbage.

Ingrid Stage fremhæver dog også en række positive elementer i forligene.

Mindre forbedringer

På statens område peger hun på, at en del af det lønmæssige efterslæb på Kulturministeriets område blev indhentet ved forbedringer af stillingsstruktur og tillæg ved en række institutioner, ligesom det er aftalt at forhøje tillæg til studielektorer ved universiteterne.

På det kommunale område indeholder forliget en lidt bredere ramme end på statens område, og der blev plads til mindre forbedringer på sluttrin. Desuden var der enighed om at udarbejde en vejledning, der kan gøre det nemmere for DM’ere i generaliststillinger at få rådighedstillæg. Aftalen på det kommunale område betyder ligeledes, at seniordage bliver permanentgjort.

Der er dog også klare minusser, understreger DM’s formand.

“På statens område viste det sig trods mange og lange forhandlinger umuligt at komme nogen vegne med forbedringer for timelærere eller opnå en løsning på arbejdstidsproblemet på universiteterne”, siger Ingrid Stage, der ellers havde disse to emner højt på sin kravliste.

Ingen øremærket barsel til mænd

DM kom heller ikke igennem med sit højt prioriterede krav om øremærket barsel til mænd.

“Vi fik ikke mere øremærket barsel til mænd, selvom forløbet viste, at DM var i stand til at skaffe opbakning både blandt de øvrige AC-organisationer og i de store forhandlingsfællesskaber. Men finansministeren spændte ben for kravet, selvom det var ganske billigt. Det er både uforståeligt og utilfredsstillende”, siger Ingrid Stage.
Aftalerne på det regionale område læner sig op ad forliget på det kommunale område, men en endelig aftale var ikke på plads ved redaktionens afslutning og derfor ikke offentliggjort. DM’s hovedbestyrelse har dog taget stilling til den del af aftalen, der vedrører DM.

Ideologiske krav blev afvist

Når Ingrid Stage på linje med et flertal i Hovedbestyrelsen trods manglende forbedringer på en række vigtige punkter alligevel anbefaler et ja, skyldes det ikke mindst, at det lykkedes at afvise Finansministeriets og Personalestyrelsens hovedkrav om længere arbejdstider og mere individuel fastsættelse af lønnen – ifølge Ingrid Stage benhårde ideologiske krav.

“Det væsentligste budskab var, at der skulle være individuelle lønforhandlinger, og at arbejdstiden ikke skulle overenskomstreguleres. Blandt andet var DM’s medlemmer på professionshøjskolerne udset til at skulle levere mere arbejdstid og acceptere en udtydning af aftaleretten. Disse angreb blev manet til jorden under forhandlingerne, hvilket vi godt kan være tilfredse med, selvom prisen har været, at vi kun har fået små forbedringer. Det er min vurdering, at vi desværre ikke kan komme længere denne gang”, siger hun.