11.03.2011
Artikel

Store fagforbund ønsker funktionærloven forbedret

Både HK og LO støtter de akademiske fagforeningers ønsker om at få forbedret en række forældede minimumsbestemmelser i funktionærloven.

Af Martin Ejlertsen
I mere end 45 år har en stor gruppe af danske funktionærer kunnet fyres usagligt det første år af deres ansættelse. Siden 1964 er beskyttelsen mod usaglige afskedigelser i funktionærloven nemlig ikke blevet ændret. Ligeledes nævner funktionærloven intet om barsel til fædre, og den giver kun mor ret til halv løn i 4,5 måned under barsel.

Bestemmelser som disse i funktionærloven er forældede, og det går ud over 2 ud af 3 privatansatte akademikere, som er ansat efter funktionærloven, kritiserer de akademiske fagforeninger. De ønsker ændringer, og den linje bakker de store fagforbund HK og LO nu op omkring, erfarer Magisterbladet.

“Med hensyn til funktionærlovens krav om et års anciennitet som betingelse for at kunne påberåbe sig usaglig afskedigelse ønsker LO generelt, at sådanne anciennitetskrav afskaffes. LO har også tidligere aktivt arbejdet for at få nedsat anciennitetskravet i Hovedaftalen mellem LO og DA”, siger formand i LO Harald Børsting til Magisterbladet.

Han understreger, at en usaglig afskedigelse bør kunne forfølges og sanktioneres, uanset hvornår i ansættelsen den forekommer. En usaglig afskedigelse er stadig ikke o.k., selv om den sker efter bare et halvt års ansættelse.

Forældet lov

Også med hensyn til funktionærlovens barselsregler er LO enig med de akademiske fagforeninger i, at disse ikke længere er tidssvarende.

“Det er i dag almindeligt, at der gives fuld løn i en vis periode både til mødre og fædre, og funktionærloven burde være på linje hermed. Problemet er jo, at der er en stor funktionærgruppe, som ikke er dækket af overenskomster. Når det er situationen, bør deres rettigheder sikres bedst muligt gennem funktionærloven”, siger Harald Børsting.

I HK synes man også, at funktionærloven trænger til opstramninger. Loven afspejler ikke længere anden lovgivning på en række centrale områder, pointerer næstformand Mette Kindberg.

“Der er i hvert fald sket flere ting i forhold til EU-praksis, som har gjort, at den gældende funktionærlov ikke længere er tidssvarende. Det gælder blandt andet barsel og beskyttelse mod usaglig afskedigelse. Der bør man arbejde for at få loven opdateret”, siger Mette Kindberg.

Hun forklarer, at HK ligesom en række akademiske fagforeninger også har haft medlemmer, som er blevet opsagt usagligt, blot en måned før ansættelsen runder de 12 måneder, hvorefter beskyttelsen gælder.

“Det er helt horribelt, at det kan lade sig gøre. Der er bestemt områder som disse i loven, der er forældede. Det er fuldt ud berettiget, at funktionærloven også ændres på barselsområdet, fordi man har anden lovgivning, der sikrer orlov til mænd. Her er loven igen utidssvarende. Men som tiden er i dag, er der ikke ligefrem goodwill over for medarbejderne, og arbejdsgiversiden vil helt sikkert være imod forbedringer i funktionærloven”, siger Mette Kindberg.