25.02.2011
Artikel

Ny kritik af Ulla Mejdahl: "Jeg følte mig mindreværdig og uduelig"

Endnu en tidligere medarbejder åbner munden i sagen om den stærkt udskældte direktør ved Sydvestjyske Museer, Ulla Mejdahl. Samtidig rettes der på ny kritik af den plan, der ifølge bestyrelsen skal sætte en stopper for balladen ved museet.

Af Thomas Bøttcher
Trods opfordringer om at skabe ro om det uroplagede Sydvestjyske Museer fra Esbjergs borgmester Johnny Søtrup (V) forsætter kritikken af museumsdirektør Ulla Mejdahl fra tidligere medarbejdere med uformindsket styrke. Ifølge museumsinspektør ved Herning Museum Charlotte Lindhardt var der allerede i perioden 2000-2004, da hun var ansat ved Esbjerg Museum, udbredte problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Årsagen til problemerne var ifølge Charlotte Lindhardt den daværende direktør, Ulla Mejdahl.

Formand for bestyrelsen ved Sydvest­jyske Museer Birthe Rasmussen, der har stået last og brast med sin direktør gennem hele forløbet, har derimod forsøgt at afdramatiserere uroen ved museet ved at forbinde den med fusions­vanskeligheder i forbindelse med den tre år gamle sammenlægning af museerne i ­Esbjerg og Ribe.

Men det er ikke sandt, siger Charlotte Lindhardt: “I pressen fremstår det ofte, som om problemet på Sydvestjyske Museer er et Ribe-Esbjerg-problem. Det har det aldrig været. Problemet er Ulla Mejdahls person og ledelsesstil. Jeg var ansat og havde kontorplads på Esbjerg Museum i skiftende ansættelser fra 2000 til 2004. Allerede dengang var grædende medarbejdere, inklusive mig selv, en rigoristisk kontrol med arbejdet, manglende information og favorisering af enkelte medarbejdere et problem”, lyder det fra Charlotte Lindhardt, der ikke har ønsket at lade sig interviewe, men i stedet for har sendt en skriftlig udtalelse til flere medier.

Misbrugte fortrolige oplysninger
I udtalelsen anklager Charlotte Lindhardt sin tidligere chef for at bagtale og intimidere de ansatte, favorisere enkelte medarbejdere og for at misbruge private oplysninger. Andre medarbejdere har tidligere beskrevet Ulla Mejdahls adfærd som aggressiv og truende.

“Ulla Mejdahls metode er at virke meget indladende, hvilket hun især er god til over for personer, hun kan få gavn af. Hun vinder derefter folks tillid, får dem ofte til at fortælle om private ting, hvorefter det bliver lagret og brugt på rette tidspunkt, hvis hun kan få noget ud af det”, siger Charlotte Lindhardt.

Det oplevede Charlotte Lindhardt angiveligt selv, efter at hun og Ulla Mejdahl havde været uenige om løsningen af et projekt.

“På det tidspunkt skiftede hendes holdning over for mig. Fordi jeg var uenig, blev jeg opfattet som illoyal. Ting, jeg havde fortalt Ulla Mejdahl i fortrolighed, blev nu brugt imod mig. Fx blev det, at jeg græd under et møde med hende, hvor hun virkede meget intimiderende, udlagt som “en naturlig reaktion med din baggrund”. Bagefter var jeg rasende over, at hun havde brugt private oplysninger på den måde, i situationen var jeg nærmest mundlam af forbløffelse”, lyder det i Charlotte Lindhardts erklæring, hvor hun også beretter om, hvordan Ulla Mejdahl under et møde med eksterne partnere “råbte og skreg”.

“Årsagen til, at jeg ikke længere er en del af den vestjyske museumsverden, er alene, at jeg ikke igen ønsker at arbejde for eller med Ulla Mejdahl. Dengang klagede jeg ikke, for jeg turde ikke. Jeg troede, at jeg var meget alene om det, og at det ville have for store konsekvenser for min karriere”, hedder det videre i udtalelsen, hvor Charlotte Lindhardt skiver, at Ulla Mejdahl fik hende til at føle sig mindreværdig og uduelig.

Det er ikke lykkedes Magisterbladet at få en kommentar fra Birthe Rasmussen, men til JydskeVestkysten har hun udtalt, at de nye beskyldninger ikke gør indtryk.

“Vi kan ikke bruge tidligere medarbejderes udtalelser til noget. Det undrer mig faktisk, at hun først står frem, flere år efter at hun er stoppet på museet”, sagde Birte Rasmussen til JydskeVestkysten, efter at Charlotte Lindhardt havde valgt at stå frem.

Men den udtalelse undrer Torkil Funder, der sad i den gamle museumsbestyrelse før fusionen.

“Det er vanvittigt at sige, at man ikke lytter til tidligere ansatte. Hvis man sagde sin stilling op i fortvivlelse i går, er så det, man siger om fredagen om, hvorfor man gjorde det, uinteressant? Hvis man derimod stadig sad i stillingen om fredagen og havde sagt stillingen op om torsdagen, er det så relevant?”.

Urealistisk handleplan

Han kritiserer samtidig handleplanen, der skal sætte en stopper for uroen ved museet. Planen medfører, at der ansættes en administrationschef ved museet, men indebærer samtidig, at Ulla Mejdahl fortsætter som direktør. Planen er vedtaget af bestyrelsen og godkendt af Esbjerg Kommune.

“På baggrund af det, der er foregået, er det umuligt at forestille sig, at Ulla Mejdahl skal kunne udfylde rollen. Hvordan skulle hun være i stand til at styre de 80 ansatte i den nuværende situation? Efter at have såret så mange af dem og tilsyneladende uden at have været i stand til at komme nogle vegne med museet?”, spørger Torkil Funder.

Selvom Esbjerg Kommune har godkendt handleplanen, har kommunen ifølge direktør for kulturforvaltningen, Jørn Henriksen, endnu ikke besluttet, om der følger øgede driftsmidler med godkendelsen. Dermed risikerer museet at skulle finde udgiften til chefstillingen i de nuværende driftsmidler.

Ifølge et internt mødereferat har Sydvestjyske Museer i øjeblikket et underskud på 250.000 kr. i budgettet for 2011. Museet har på den baggrund besluttet at undlade at genbesætte en ledig inspektørstilling i arkæologi. I forvejen har museet af økonomiske årsager fyret museets arkæologiske afdelingsleder.

På den baggrund siger Torkil Funder: .“Spørgsmålet er, om arkæologien forsvinder fra museet”.

Kulturarvsstyrelsen er i øjeblikket ved at evaluere museerne for blandt andet at undersøge fordelene ved at samle arkæologien i større enheder.

Det har ikke været muligt at komme i forbindelse med Ulla Mejdahl for en kommentar.