25.02.2011
Artikel

Lektor fik sin afskedigelse annulleret

Af Pernille Siegumfeldt
At få en afskedigelse omstødt ved faglig voldgift er ikke hverdagskost. Men i en nylig sag lykkedes det for DM at få fyringen af en kvindelig lektor på Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE) i København annulleret.

Lektoren var en af de medarbejdere, der blev prikket under en større fyringsrunde på fakultetet sidste år. Ledelsen begrundede fyringen dels med manglende bevillinger, dels med at hendes forskningsområde var for smalt.

Efter at have modtaget sin afskedigelse søgte lektoren en ekstern bevilling på seks millioner kroner til et treårigt forskningsprojekt. Ansøgningen til projektet var vedlagt en støtteerklæring fra hendes institutleder, hvoraf det bl.a. fremgik, at universitetet selv ville finansiere lektorens løn i projektperioden.

Under behandlingen af sagen ved faglig voldgift lagde opmanden til grund for sin afgørelse, at fondens bevilling var givet på den betingelse, at den nu fyrede lektor skulle stå i spidsen for forskningsprojektet, og at institutlederen med sin underskrift på ansøgningen til fonden havde givet sin støtte til, at instituttet fortsat ville betale forskerens løn, hvis det treårige projekt skulle gennemføres.

Den overenskomstansatte lektor var på fyringstidspunktet medlem af det lokale samarbejdsudvalg og derfor omfattet af den beskyttelse, som gælder for tillidsrepræsentanter. Der skal derfor være tvingende årsager til afsked. Hvorvidt der var tvingende årsager, tog opmanden ikke stilling til, da afskedigelsen efter hans vurdering allerede var bortfaldet som følge af bevillingen.

Lonnie Holm Aabroe har været DM’s faglige konsulent på sagen. Hun kalder sagen for enestående.

“Det er yderst sjældent i foreningens historie, at det lykkes for os at få en afskedigelse annulleret. Normalt ender disse sager med en økonomisk godtgørelse til vores medlemmer. Afgørelsen er også speciel, fordi opmanden i en sag lægger omstændigheder til grund for sin afgørelse, som er opstået efter opsigelsestidspunktet”, siger hun.

DM-medlemmet, som fik sin fyring omstødt, har ikke ønsket at udtale sig til artiklen, selvom hun naturligvis er glad for afgørelsen. Hun er tilbage på LIFE og ønsker at koncentrere sig om sit arbejde.