11.02.2011
Artikel

Museumsdirektør under hårdt pres

Direktøren ved Sydvestjyske Museer, Ulla Mejdahl, er kommet under hårdt pres for at forlade sin stilling. Museet er i oprør, samtidig med at en sønderlemmende kritik af hendes ledelsesevner griber om sig i lokale medier. Bestyrelsesformanden har valgt at frede direktøren efter en konsulentproces, hvis konklusioner der nu bliver sat spørgsmålstegn ved.

Af Thomas Bøttcher
Bestyrelsen ved Sydvestjyske Museer har vedtaget en handlingsplan, der skal stoppe en eskalerende krise på museet. Det sker efter måneder med voldsom intern uro og skriverier i den lokale presse, hvor tidligere og nuværende medarbejdere har udtalt sig stærkt kritisk om direktør Ulla Mejdahls lederevner og det psykiske arbejdsmiljø på museet.
Ifølge planen, hvis grundlag er en intern konsulentudredning, der er blevet præsenteret for Esbjerg Kommune og blåstemplet af borgmester Johnny Søtrup (V) og kommunens embedsmænd, fortsætter Ulla Mejdahl som direktør, mens der ansættes en administrativ chef med ansvar for personale og økonomi. Herudover knyttes på ny en konsulent til museet.

Ved flere lejligheder har bestyrelsesformand Birthe Rasmussen afvist, at konsulentudredningen, der officielt er en “strategi- og organisationsanalyse”, også skulle kortlægge samarbejdsproblemerne på museet. Alligevel forholder udredningen – som personalet ifølge konsulenterne har et “vist medejerskab i” – sig til samarbejdsproblemerne på museet. I konklusionen hedder det således, at en mindre gruppe medarbejdere har en “konflikttilgang”, og at den “uacceptable intimidering af ledelsen skal stoppes”.

Bestyrelsesformand Birthe Rasmussen indrømmer da også over for Magisterbladet, at en del af konsulenternes opdrag har været at undersøge samarbejdsproblemerne. “Der ligger jo det i det, at når man er i en virksomhed og kommer udefra, så ser man jo på den samlede virksomhed”.

Tvivlsom konsulentproces

Magisterbladets gennemgang af konsulentprocessen viser imidlertid, at grundlaget for konsulenternes konklusioner om samarbejdsproblemerne er yderst sparsomt. Personalet er kun ved en enkelt lejlighed blevet indbudt til at fortælle om deres opfattelse af forholdene på museet, et personalemøde, hvor også Ulla Mejdahl deltog, og hvor en række medarbejdere udtalte sig stærkt kritisk om Ulla Mejdahls ledelse. Separate gruppeinterview mellem personale og konsulenterne blev afvist af konsulenterne og ifølge konsulenterne også af bestyrelsesformanden.

Byrådsmedlem og medlem af Det antikvariske Selskab i Ribe Erik Christiansen (S) kalder bestyrelsens handlingsplan “vanvittig”. Erik Christiansen mener, at bestyrelsen for længst burde have indledt en tjenestemandsundersøgelse mod Ulla Mejdahl på baggrund af to episoder sidste år, hvor Ulla Mejdahl ifølge skriftlige vidnesbyrd er mødt stærkt beruset på arbejde ved museet Ribes Vikinger.

“Med det materiale, der allerede foreligger i sagen, ville det tage under en uge at konstatere, at problemet er direktør Ulla Mejdahl. I stedet for misbruger man kommunens penge til at betale en konsulent for at lave en model, hvor det fortsat er Ulla Mejdahl, der er direktør, og hvor man skyder en administrationschef ind mellem hende og personalet”.
Ifølge AC-tillidsrepræsentant Mette Slyngborg er mange medarbejdere af den opfattelse, at arbejdspladsen ikke kommer til at fungere under Ulla Mejdahls ledelse. Alligevel siger hun:

“Vi får nu en konsulent, der skal ind og tale med medarbejderne. Det er første trin. Vi skal finde ud af, hvad det er for en arbejdsplads, vi gerne vil have, og hvilke værdier vi gerne vil have. Når medarbejderne står sammen om at ville noget, så kan man ikke sidde det overhørig. Og jeg tror faktisk, at Ulla Mejdahl efterlyser et udspil fra medarbejderne, som vel at mærke ikke foregår i pressen, men internt i huset. Så må vi se, om det holder, men vi skal i hvert fald prøve først”.
En ansat, Magisterbladet har talt med, som ønsker at være anonym, er skeptisk.

“Intet tyder foreløbig på, at Ulla Mejdahl har forandret sig. De sparsomme udmeldinger, hun er kommet med, placerer det fulde ansvar for museets problemer hos medarbejderne, så jeg tvivler på, at hun har nogen form for erkendelse af sin egen store rolle i disse problemer”.

Efter at historierne om det psykiske arbejdsmiljø på museet begyndte at versere i de lokale medier, er Arbejdstilsynet gået ind i sagen. Ulla Mejdahl er sygemeldt på ubestemt tid.