28.01.2011
Artikel

Stor utilfredshed med nedskæringer på læreruddannelse

Undervisere på Læreruddannelsen Zahle nedlagde arbejdet en enkelt dag i protest mod fyringer og generelle besparelser på uddannelsen. Også ­Center for Tegnsprog stoppede al undervisning, og de ­studerende bakkede op om aktionen.

Af Liv Alfast Kretzschmer
En fyldt festsal, der kogte af indignation, var rammen, da undervisere fra både Læreruddannelsen Zahle og Tegnsprogsuddannelsen 11. januar nedlagde arbejdet. Op mod 500 medarbejdere og studerende markerede deres utilfredshed med besparelser på uddannelserne. Professionshøjskolen UCC, som både Læreruddannelsen Zahle og Tegnsprogsuddannelsen hører under, skal spare 18 millioner kroner i 2011 og i alt 100 millioner indtil 2014, hvilket svarer til 15 procent af det samlede budget. Her og nu har det betydet, at en underviser fra Zahle er afskediget, fire har fået besked om at gå ned i tid, og en teknisk/administrativt ansat er fyret. På Tegnsprogsuddannelsen skal lærerstaben skæres ned med 32 procent.

To af de utilfredse undervisere fra Læreruddannelsen Zahle, Peer Høgsbro og Joy Lieberkind, er især kede af, at de får sværere og sværere ved at stå inde for kvaliteten af den læreruddannelse, de underviser på.

“Vi har i første omgang reddet vores stillinger, men ikke læreruddannelsen. Det her er kun første runde, for der er flere fyringer på vej. Vi har dårligt tid til undervisning, som det er nu, og det bliver kun endnu værre. Vejledningen er skåret ned til det halve, og vi skal løfte samme undervisningsmængde, selv om vi bliver færre og samtidig får flere efteruddannelsesopgaver”, siger Peer Høgsbro.

De to undervisere undrer sig også over, hvorfor 1/3 af UCC’s budget går til administration og ledelse, og hvorfor man konsekvent skærer i de nederste lag.

“Vores forberedelse ryger, vores vejledning ryger, og vi har ikke ressourcer til at sætte ind, når det er nødvendigt, fx i forbindelse med Pisa-resultaterne”, forklarer Peer Høgsbro.

De studerende støttede i høj grad aktionen. De hængte bannere ud af vinduerne og var rigt repræsenteret i salen. Marianne Jelved (Radikale) og Pernille Frahm (SF) var også til stede. Begge lovede, at oppositionen – hvis den kommer til magten ved et kommende folketingsvalg – vil levere de penge tilbage til uddannelserne, som den nuværende regering har sparet.

Afleverede protest til UCC’s ledelse
Også undervisere fra Tegnsprogstolkeuddannelsen havde nedlagt arbejdet i protest over, at man her skal sige farvel til, hvad der svarer til hver tredje lærer på uddannelserne i Århus og København. I 2009 besluttede UCC ellers at nedlægge tegnsprogstolkeuddannelsens afdeling i Århus på grund af et stort underskud, men beslutningen blev omstødt af undervisningsministeren. Der fulgte dog ingen midler med omstødningen, og det betyder, at man i år skal gennemføre den 3½-årige uddannelse i Århus med 3,2 årsværk, mens der næste år er 2,6 årsværk at gøre godt med.

Arbejdsnedlæggelsen endte med, at undervisere og studerende samlet gik til det kontor, hvor rektor for UCC Laust Joen Jakobsen sidder. Her afleverede de en erklæring fra fællesmødet, som blandt andet udtrykte “en entydig protest mod nedskæringerne på læreruddannelsen og de deraf følgende negative konsekvenser for folkeskolen” og “et brændende ønske om demokratisk dialog med UCC’s ledelse om udvikling af organisationen og prioritering af læreruddannelsen”.
Arbejdsnedlæggelsen var overenskomststridig, og derfor var hverken tillidsrepræsentanter eller repræsentanter fra DM til stede.