14.01.2011
Artikel

Unipension sat på plads af Finanstilsynet

Af Thomas Bøttcher
“Vi har den opfattelse, at gruppelivsordningen er en integreret del af en pensionsordning, og den kan man ikke bare opsige”.

Sådan siger kontorchef i Finanstilsynet Anette Bjaaland Andersen om Unipensions planer om at opsige gruppelivsforsikringer for ca. 10 pct. af medlemmerne – herunder 800 kronisk syge – med tre måneders varsel.

Og selvom Unipension – sammenslutningen af Arkitekternes Pensionskasse, MP Pension og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger – ifølge direktør Erik Adolphsen er uenig med Finanstilsynets vurdering, har to af de tre pensionskasser alligevel valgt at trække opsigelserne tilbage.

MP Pension og Arkitekternes Pensionskasse har i stedet for valgt at udskyde forringelserne i fem år, mens Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger ønsker at fastholde opsigelserne, hvilket betyder, at Finanstilsynet, der betragter sagen som principiel, indbringer beslutningen for Det Finansielle Virksomhedsråd.

Ifølge Unipension er beslutningen om at opsige gruppelivforsikringerne både juridisk og “medlemspolitisk korrekt”. ikke mindst fordi ændringerne betyder forbedringer for 90 pct. af medlemmerne.

“Vi er medlemsejede pensionskasser, og vi plejer alene medlemmernes interesser”, siger Erik Adolphsen.
DM’s hovedbestyrelse har udtalt kritik af Unipensions håndtering af sagen.