14.01.2011
Artikel

"Han er super manipulerende"

Lise Bak Uldbjerg blev usagligt fyret af Anders Bruun, mens hun var på barsel i Advice. Hun vandt retssag og fik erstatning, men hun undrer sig over, at Anders Bruun kan køre uhindret videre med Advice.

Af Martin Ejlertsen
“Havde jeg ikke været gravid, var jeg nok ikke blevet sygemeldt. Men jeg ville ikke udsætte mig selv for det arbejdspres, som der var hos Anders Bruun. Han flyttede medarbejderne rundt mellem forskellige selskaber. Ferieloven og andre almene juridiske regler efterlevedes ikke nødvendigvis i Advice. Mange ansatte har haft store problemer med at få udbetalt løn og feriepenge”.

Lise Bak Uldbjerg er i dag ansat på TV 2 Østjylland, men velovervejet og kontant i sin vurdering af ansættelsesforholdene under den ansvarshavende udgiver Anders Bruun i den ålborgensiske mediekoncern Advice. Hun er cand.mag. og startede i Advice i maj 2007 som redaktionssekretær for et af Anders Bruuns mange projekter, magasinet Appetize. Her arbejdede hun i lidt over et år – gerne 60-70 timer om ugen uden godtgørelse, fordi der ikke fandtes overenskomst i Advice. I maj 2008 blev hun gravid og måtte halvvejs i graviditeten sygemelde sig, fortæller hun. Det blev starten på en række voksende problemer.

Anders Bruun trak hende i løn under sygemeldingen med beskeden om, at Advice holdt ferielukket. Derfor henvendte hun sig til DM for at få bistand. Stemningen mellem Lise Bak Uldbjerg og Anders Bruun var allerede på det tidspunkt spændt. Anders Bruun forventede nemlig, at Lise Bak Uldbjerg skulle arbejde hjemmefra, selvom hun var syg.

Lise Bak Uldbjerg fortæller, hvordan Anders Bruun har en evne til at få sine ansatte til at tro, at det hårde arbejdspres ikke er normalen, men kun lige er for en kort periode. Derfor må man lige yde lidt ekstra, og sådan fortsætter det, til man selv siger stop eller fyres.

“Han er super manipulerende. Da jeg havde været ansat i Advice i tre måneder, var vi 20 medarbejdere, og jeg var den, som havde været der fjerdelængst. Det siger alt”, siger Lise Bak Uldbjerg.

Ulovlig opsigelse

Hun understreger, at Anders Bruun er vant til at få det, som han vil have det.

“Når han eksempelvis finder nye potentielle kunder, præsenterer han medarbejderne som de store eksperter på hvert deres område. Men han ansætter gerne personer på løntilskud og folk, der står i en position, hvor de har brug for deres første arbejde for at komme videre”, siger Lise Bak Uldbjerg.

Til sidst endte det med, at Lise Bak Uldbjerg blev opsagt på grund af “stillingsnedlæggelse”. Det skete på hendes terminsdag. Men det er ulovligt, og DM kørte derfor sag mod Advice med påstand om manglende erstatningsferie, manglende indbetaling af feriepenge og godtgørelse efter ligebehandlingsloven, fordi Lise Bak Uldbjerg blev fyret under sin barselsorlov. Desuden manglede hun at få løn i opsigelsesperioden.

Under DM’s behandling af sagen kommer det dog frem, at Lise Bak Uldbjerg rent faktisk er ansat i anpartsselskabet RES 01-09 ApS under Advice, som var oprettet og drevet af Anders Bruun. Det selskab gik under retssagen pludselig konkurs. Så selv om Lise Bak Uldbjerg og DM vandt sagen mod Anders Bruun, måtte hun nøjes med erstatning gennem Lønmodtagernes Garantifond. Anders Bruun kan nemlig ikke holdes personligt ansvarlig for et anpartsselskabs konkurs. Han kan derfor drive Advice videre med nye anpartsselskaber. Og det gør han.

I dag sidder der en ny i Lise Bak Uldbjergs gamle redaktørstilling på magasinet Appetize og laver præcis det samme, som hun gjorde. Det undrer hende, at det kan lade sig gøre, når hun blev fyret på grund af “stillingsnedlæggelse”.

“Mange medarbejdere i Advice er gået psykisk ned. Mange er blevet fyret i Advice, og Anders Bruun er gået konkurs rigtig mange gange. Jeg undrer mig over, at Anders Bruun og Advice kan få lov til at fortsætte på den måde”, siger Lise Bak Uldbjerg.