14.01.2011
Artikel

Mareridt, mistro og mistænkeliggørelse

Der er noget helt galt i mediekoncernen Advice, fortæller tidligere ansat Ole Frank Nielsen. Han ledte sammen med sine kolleger efter skjulte mikrofoner på arbejdspladsen, fordi de følte sig overvåget og mistænkeliggjort af den ansvarshavende udgiver, Anders Bruun, som kaldte sig kongen af Aalborg.

Af Martin Ejlertsen
Det skal være sjovt at gå på arbejde. Det er mottoet for Anders Bruun, som er ansvarshavende udgiver i mediekoncernen Advice i Aalborg. Men flere tidligere ansatte i Advice kalder deres ansættelse under Anders Bruun for et regulært mareridt. Stik imod den ansvarshavende udgivers motto har deres ansættelse i Advice, ikke at forveksle med kommunikationsbureauet Advice A/S i København, nemlig udviklet sig til et mareridt, som de har måttet flygte fra. Det gælder også flere DM-medlemmer. Mareridtet skyldes én mand, fortæller de til Magisterbladet – den ansvarshavende udgiver for Advice, Anders Bruun.

En af dem er DM-medlem Ole Frank Nielsen. For et år siden startede han i, hvad han selv betegner som sit drømmejob i virksomheden Fobazo.com A/S. Det er en fodboldportal og webshop for fodboldmerchandise for en række verdenskendte fodboldspillere. Efter cirka to ugers ansættelse blev fodboldportalen opkøbt af Anders ­Bruun og underlagt Advice. Ole Frank ­Nielsens første indtryk af Anders Bruun var, han havde gang i virkelig mange projekter på én gang, og at han var på fornavn med mange kendte ansigter i Aalborg.

“Jeg hørte på et tidspunkt Anders Bruun omtale sig selv som kongen af Aalborg. Folk fik et flakkende blik og ville ikke rigtig svare, når man spurgte ind til ham. Det er stadig meget svært og diffust for mig helt at vide, hvad der sker i Advice. Der er mange underselskaber og virksomheder under Anders Bruun. Jeg kunne tydeligt fornemme, der var noget helt galt”, siger Ole Frank Nielsen.

Umuligt at gennemskue

Anders Bruun er p.t. registreret for at være tilknyttet 39 selskaber i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Over halvdelen af selskaberne er i dag tvangsopløste eller gået konkurs. De mange selskaber tilknyttet Anders Bruun virker netop til at være en af hovedårsagerne til, at flere ansatte i Advice har oplevet store problemer. Anders Bruun ansætter nemlig gerne personer i ét selskab, mens de så rent faktisk arbejder i et andet og får løn fra et tredje. Forvirringen er total. Det oplevede Ole Frank Nielsen også. Han var ansat i Fobazo.com A/S, men modtog aldrig løn fra det firma.

“Mine lønsedler kom fra flere forskellige firmaer. Jeg bad desuden om lønsedlerne flere gange, før jeg overhovedet fik dem. Min lønforhøjelse, som var en del af min kontrakt, blev aflyst og erstattet af en bonus, som ikke figurerede nogen steder. Når vi rejste udenlands på arbejde, duede det kontokort, som Advice havde booket hotel med, pludselig ikke. Det var helt umuligt at gennemskue, hvad der skete”, siger Ole Frank Nielsen.

Kort tid efter at Anders Bruun indtrådte i Fobazo.com A/S, blev der, så vidt Ole Frank Nielsen opfatter det, sået tvivl om, hvem der egentlig ejede virksomheden. Der kom nemlig flere underfirmaer i spil. I november 2009 fik Ole Frank Nielsen at vide, at Fobazo.com A/S skulle flytte fra kontoret i Århus til Advice i Aalborg. Der skulle nemlig spares.

“Derfor kontaktede jeg DM for at høre om mine rettigheder, for jeg ville ikke bare flyttes til Aalborg. DM fortalte mig, at sådan en handling skal varsles, og at vi skulle have et tilbud”, siger han.

Skjulte mikrofoner

Alligevel blev Fobazo.com A/S lukket ned i Århus. Ole Frank Nielsens kollega blev fyret af Anders Bruun over telefonen med 14 dages varsel, fordi han ikke ville underskrive en “hjemmestrikket kontrakt”. Ole Frank Nielsen fortsatte arbejdet og mødte efterfølgende i Advice i Aalborg en fast dag om ugen. Han opdagede snart, at der kom færre og færre mennesker i huset. Og de, som mødte, var gerne nye ansigter på unge mennesker, som lige var kommet fra universiteterne eller ansat i løntilskud, fortæller han.

Efter fire måneders ansættelse under Anders Bruun blev Ole Frank Nielsen opsagt med en måneds varsel. Opsigelsen skete via anbefalet brev, som han modtog nytårsaftensdag. Det var, dagen før Ole Frank Nielsen havde ret til et opsigelsesvarsel på tre måneder. Han manglede desuden at få løn de sidste to måneder af sin ansættelse. DM kørte sag mod Anders Bruun, men efter måneders tovtrækkeri og usikkerhed om, hvor Ole Frank Nielsen egentlig var ansat, og hvilket selskab der derfor skulle køres sag mod, blev Fobazo.com A/S siden tvangsopløst i skifteretten. Ole Frank Nielsen måtte nøjes med at få dækket sine tab gennem en mindre erstatning fra Lønmodtagernes Garantifond ni måneder efter sin fyring.

I dag er Ole Frank Nielsen helt ude af selskaber tilknyttet Anders Bruun og Advice. Det overrasker ham ikke, at flere ansatte i Advice er gået ned med stress og har fået bevilget psykologhjælp af deres fagforening.

“Det sled rigtig meget at være ansat under Anders Bruun. Jeg fik ondt i maven og begyndte at sove dårligt om natten på grund af ham. Min kollega og jeg tjekkede faktisk, om der var skjulte mikrofoner på kontoret, fordi vi følte os overvåget. Der var så meget mistro og mistænkeliggørelse. Det var meget ubehageligt”.