10.12.2010
Artikel

Nyt historisk tidsskrift

Af Thomas Bøttcher

Et nyt dansk historisk tidsskrift ser nu dagens lys. “TEMP – tidsskrift for historie” bliver til ved en fusion af tidsskrifterne “Den jyske Historiker”, “Historie” og “Nyt fra Historien”, der dermed nedlægges.

Målet med sammenlægningen er at skabe et alsidigt og bredt historisk tidsskrift på højeste niveau med ny forskning uden tidsmæssige eller geografiske begrænsninger.

TEMP vil udkomme med to numre årligt, hvor det ene organiseres som et omnibusnummer bestående af artikler med bred tematisk, geografisk og kronologisk spredning, og det andet som et temanummer, hvor alle artikler relaterer sig til det bærende tema.

Bag udgivelsen står det nyoprettede selskab, Nyt Selskab for Historie, en bred sammenslutning af historikere fra fagmiljøer over hele landet.

Første nummer af TEMP er et omnibusnummer og vil indeholde artikler om blandt andet madkultur, diplomatiet efter 1945, selvmordsterrorisme, mænd i ligestillingshistorien og luksuslovgivningen i 1500-1600-tallet.

Ifølge udgiverne skyldes fusionen af de tre tidsskrifter de mange krav om internationalisering, bibliometrisk rangering og fagfællebedømmelse, som stilles til forskningstidsskrifter i dag.

Læs mere om det nye tidsskrift på www.temphist.dk.