26.11.2010
Artikel

Seks danskere løb historisk maraton

Redaktør af tidsskriftet SFINX Leif Erik Vaag fejrede sammen med fem SFINX-­læsere Athens sejr over perserne for 2.500 år på sletten ved Marathon. Det skete med et løb fra … ja, Marathon til det historiske Panathenæiske stadion.

Af Mogens Tanggaard

Slaget ved Marathon år 490 f.Kr. indeholder alle elementerne til en god historie: Den lille, der vinder over den store, og demokratiet, der vinder over tyranniet. Hvortil kommer helten og myten. Helten Philippides, der løb fra Marathon til Athen i ét stræk med meddelelsen om sejren. Og myten om, at han faldt død om efter at have udtalt ordene “Xaipete, nikómen” – “Vær hilset, vi har sejret”.

Dette historiens vingesus har seks danskere mærket på nærmeste hold, da de deltog i det årlige Athens Classic Marathon, der fandt sted for 28. gang og i store træk følger den rute, der blev løbet i forbindelse med de første moderne olympiske lege i Athen i 1896.

Lidt fakta om slaget ved Marathon: Den persiske konge Dareios 1. den Stores hær var i 490 f.Kr. på straffe- og erobringstogt mod især de græske byer Eritrea og Athen, fordi disse to byer havde støttet det oprør, de græske byer på Lilleasiens vestkyst havde gjort mod Dareios. Perserne stod med 25.000 mand på kysten ved Marathon, mens Athen kun kunne stille med 10.000 mand plus 1.000 mand fra forbundsfællen Plataea. Den græske hær vandt slaget. 192 grækere måtte lade livet i slaget, mens 6.400 persere døde. Historien har vi fra Herodot, der skrev om slaget 40 år efter.

Leif Erik Vaag skriver:
“Løbets store højdepunkt var selvfølgelig, da vi løb ind på det Panathenæiske stadion. Som det ses på billedet, var mange udklædte til lejligheden. Utroligt, at man gennemfører et maraton klædt ud enten som en græsk hoplitsoldat med sværd, hjelm og lanse eller som herold, dvs. som Philippides, der ifølge legenden forkyndte sejren i Athen og derefter sank død om. Gudskelov skete dette ikke for nogen i 2010. Det brus, alle følte ved at løbe ind på netop det stadion, som i antikken blev anvendt ved de Panathenæiske Lege, og som blev restaureret til olympiaden i 1896, var ubeskriveligt. Det var her, hele idéen for dette historiske løb kulminerede, og alle de mange måneders slid blev belønnet. Alle seks SFINX-løbere kom ind inden for en halv time – den første tikkede ind i tiden 4 timer, 8 minutter og 20 sekunder”.

En af løberne, Mads Stougaard, udtrykte rammende, hvorfor han løb netop dette løb for at fejre demokratiet. Demokratiet, folkestyret, var opfundet og indført ved politikeren Kleisthenes’ reformer i 507 f.Kr. i Athen. Det var disse værdier, der blev forsvaret på sletten ved Marathon i 490, og det var denne præcise bagage, som mange havde med før, under og efter løbet.