12.11.2010
Artikel

Stor fyringsrunde truer professionshøjskole

Det vil medføre den visse død for læreruddannelsen i Roskilde og Holbæk, hvis ledelsen ved University College Sjælland gennemfører planlagte fyringer, lyder advarslen fra medarbejderrepræsentanter. De kritiserer samtidig ledelsen for ikke at fremlægge beregningsgrundlaget for besparelserne.

Af Thomas Bøttcher

Et sparekrav på 45 mio. kr. betyder, at University College Sjælland (UCSJ) planlægger at skille sig af med op mod 40 medarbejdere. 21 ansatte har modtaget et afskedigelsesvarsel, samtidig med at ledelsen indgår fratrædelsesaftaler med yderligere 10-15 ansatte.

Alene Campus Roskilde ser ud til at miste 10 undervisere ved læreruddannelserne i Roskilde og Holbæk – et tal, der kan vokse til 15, hvis ikke en række midlertidige stillinger genbesættes. Dermed står de to uddannelser til at miste en stor andel af undervisningsstaben, der inden afskedigelserne ifølge tillidsrepræsentant Finn Sørensen svarede til 30-35 fuldtidsansatte.

I et åbent brev til UCSJ’s ledelse og bestyrelse advarer han om, at det nyoprettede Campus Roskilde kun vil overleve i meget kort tid, hvis de planlagte besparelser gennemføres.

“Vi kan ikke opretholde en uddannelse med det antal medarbejdere. Der lægges op til holdstørrelser på op til 75 studerende. Det kan ikke lade sig gøre. Undersøgelser viser, at de studerende har behov for tæt kontakt til underviserne, og det samme viser vores egne erfaringer med sammenlægninger af hold. De studerende er utilfredse, og vi kan frygte, at de skifter til fx UCC og Metropol, der kan konkurrere med hold på højest 32-34 studerende”, siger Finn Sørensen.

Når særligt Campus Roskilde rammes af besparelserne, skyldes det ifølge ledelsen, at de to læreruddannelser ved det nyoprettede Campus Roskilde har vist sig at være dyrere end UCSJ’s tredje læreruddannelse i Vordingborg.

Men den argumentation er ifølge Finn Sørensen mangelfuld:

“Campus Roskilde er en ny afdeling, og det er betydeligt dyrere at etablere sig sammenlignet med “gamle” uddannelser, der har kørt på en bestemt måde i mange år. Det kan være en af årsagerne til, at vi er dyrere”.

Ledelsen vil ikke udlevere beregninger
Beregningerne, der ifølge ledelsen dokumenterer, at Holbæk og Roskilde er dyrere end Vordingborg, har ledelsen imidlertid ikke indviet de ansatte i. Det oplyser Mette Bruun, medlem af Hovedsamarbejdsudvalget.

“På et HSU-møde i september så vi et budgetudkast og direktionens besparelsesforslag, hvor ledelsen også fastslår, hvor meget uddannelserne fremover må koste. Tallene er ifølge ledelsen lavet ud fra sammenligninger af udgifterne på de enkelte uddannelser. Vi bad om at få indblik i beregningsgrundlaget og proceduren bag, men kunne ikke få udleveret tallene”. Det er i proces”, var det svar, vi fik”.

Efter HSU-mødet blev ledelsens besparelsesforslag godkendt af bestyrelsen, men heller ikke her eller på et efterfølgende ekstraordinært bestyrelsesmøde fik medarbejderne udleveret de efterlyste tal.

Dengang som nu lyder udmeldingen fra ledelsen, at tallene vil blive fremlagt på et møde i slutningen af november, men da er alle beslutninger for længst truffet, påpeger Mette Bruun, der finder forløbet meget utilfredsstillende.

Ifølge Ulla Kock, UCSJ’s rektor, har ledelsen overholdt alle regler.

“Det har ikke været muligt at give dem andet materiale end det, de har fået. Det er en proces, vi er i gang med. Vi fremlægger al talmaterialet, når det er muligt. Det har vi også prøvet at få medarbejderne til at forstå”, siger hun.