12.11.2010
Artikel

Et ud af fire DM-medlemmer brugte sin stemmeret

Valgprocenten ved det netop afsluttede valg til DM’s ­hovedbestyrelse var igen over sidste valgs stemmeprocent. Ét nyt ansigt blev valgt ind, nemlig Hanne Gøtzsche fra Pensionistlisten, hvor hun afløser Erik Nejrup.

Af Mogens Tanggaard

Den 25. oktober forelå resultatet af det direkte valg af ni medlemmer af DM’s hovedbestyrelse. De otte af dem er gengangere, mens Pensionistlisten valgte Hanne Gøtzsche i stedet for Erik Nejrup. Til de ni valgte kommer syv medlemmer, som udpeges af DM’s seks sektorer (studentersektoren udpeger to medlemmer, de øvrige sektorer hver ét medlem) samt det eneste fødte medlem af Hovedbestyrelsen, nemlig DM’s formand, Ingrid Stage, der allerede for over en måned siden blev valgt – for sjette gang – uden nogen modkandidater.

Vindere og tabere
DM Forskning & Videregående Uddannelse tabte et mandat, som Claus Valling Pedersen har siddet på siden sidste valg. Til gengæld vandt Privatansattes Liste et mandat, hvilket betyder, at Camilla Gregersen nu er medlemsvalgt, hvor hun i dag sidder som udpeget af sektoren DM Privat.

Tilbage står nu at få sat navn på de sidste syv sektorudpegede medlemmer af Hovedbestyrelsen.

Sektorerne DM Offentlig, DM Privat, DM Forskning & Videregående Uddannelse, DM Natur & Kultur og Sektoren for honorar- og timelønnede, deltidsansatte og arbejdssøgende udpeger hver et medlem, mens DM Studerende udpeger to medlemmer. Det vil ske inden årets udgang, så den nye hovedbestyrelse kan mødes først i det nye år og konstituere sig med bl.a. valg af næstformand.

Så mange stemte
Der var udsendt 28.762 stemmesedler. 7.324 brugte den. 161 stemte blankt.

Stemmeprocenten blev på 25,5, hvilket er en stigning på 4 procentpoint i forhold til valget i 2008.

Evaluering af valget
På DM’s hjemmeside kan du finde valgbekendtgørelsen. DM’s valgkomité opfordrer alle til at fremkomme med eventuelle ønsker om forbedringer til næste valg. Send dine forslag og idéer til dm@dm.dk.