12.11.2010
Artikel

Det’ Mit Job: Tina Skjærbæk Søeborg

Tina Skjærbæk Søeborg, 34 år, Projektleder og webformidler på IT-Universitetet i København

Af Pernille Siegumfeldt
Du er ansat til at stå i spidsen for forskellige webprojekter på IT-Universitetet. Det må være lidt angstfremkaldende?
Jeg er ikke så let at skræmme. Der er selvfølgelig store forventninger til mit arbejde på et sted, hvor 1.500-1.600 studerende arbejder intensivt med it. Men det er også meget inspirerende, at folk stiller krav, og så får jeg gode input fra brugerne, og der kommer mange kvalificerede idéer ind på mit skrivebord.

Du har en kandidatgrad i filosofi, men arbejder i et meget teknisk univers. Hvorfor har du foretaget et så markant sporskifte?
Jeg havde oprindeligt forestillet mig, at jeg skulle være forsker. Mens jeg gik på filosofistudiet, kom jeg i praktik som kommunikationsmedarbejder hos et venstrefløjsparti. Her fik jeg mulighed for at prøve alle genrer inden for den politiske kommunikation: debatindlæg, webformidling, avisartikler og udkast til taler og beslutningsforslag. Jeg var meget begejstret for den omskiftelige hverdag i Folketinget og udfordringerne i at formidle komplicerede budskaber til mange forskellige målgrupper. Så jeg besluttede, at det var kommunikation, jeg ville.
Er filosofien så forsvundet helt ud af dit ­arbejdsliv?
Filosofi handler jo meget om politik og kommunikation: holdninger, argumenter, menneskesyn, moral og etik. Derfor lå Folketinget lige for. Det fylder nok ikke helt så meget i dag som dengang. Og dog! For kommunikation er jo en stor del af mit faglige virke – også nu, hvor jeg er blevet websomhelst. Det er måske ligefrem det, der gør mig egnet som it-projektleder. Jeg kan stille de rigtige spørgsmål, bringe teknikere og ikke-teknikere tættere på at forstå hinanden, overskue en kompliceret proces og holde en fornuftig balance mellem tekniske detaljer og pragmatisk fremdrift.

Hvordan adskiller din kommunikationsprofil sig fra andres?
Ved, at jeg bevidst har skabt mig en niche, der kombinerer mine humanistiske kompetencer med min tekniske viden. Da jeg i sin tid fik et kommunikationsjob hos medicinalvirksomheden Bayer, skulle jeg som en af mine første opgaver lave et velfungerende HR-intranet. Det havde jeg aldrig prøvet, så jeg lærte det fra bunden. Det førte den næste opgave med sig, at lave en online-jobportal for virksomheden, hvilket fik mig til at fokusere endnu mere på teknik. Også som freelancer kunne jeg mærke, at efterspørgslen på webløsninger er stor. Jeg har siden – bl.a. i DM-regi – fx afholdt kurser i at lave websites. Mange, måske især humanister, viger tilbage for at kaste sig ud i web, fordi de synes, det virker meget kompliceret. Den fordom vil jeg gerne være med til at nedbryde. I dag behøver man næsten kun at kunne bruge word for at kunne lave en o.k. hjemmeside.

Hvad fylder mest i dit arbejdsliv lige nu?
Jeg har netop afsluttet implementeringen af IT-Universitetets nye Content Management System, CMS, der holder hjemmesiden og intranettet kørende, så nu skal jeg i gang med at forbedre brugernes oplevelse på hjemmesiden. Jeg bruger også en del tid på at oplære universitetets webredaktører i at bruge CMS’et og på at hjælpe dem, når de har problemer. Desuden skriver jeg på en support-blog og nogle brugermanualer. Jeg får virkelig brugt det, jeg lærte, da jeg tog min mastergrad.

Kan du ikke nogle gange få en overdosis af computerskærme og knapper?
Jo mere jeg arbejder med web, jo mere begejstret bliver jeg. IT-Universitetet er en arbejdsplads med udpræget pionerånd. Universitetet har udviklet sig eksplosivt, og mange ting er stadig i en opstartsfase. Det giver masser af nye opgaver og nye muligheder.