22.10.2010
Artikel

EU søger forskere

270 nye stillinger i EU’s Fælles Forskningscenter skal besættes. Fristen for tilmelding til ansættelsesprøven er 4. november.

Af Pernille Siegumfeldt
Det er ikke kun til administrative generaliststillinger, at EU efterspørger akademisk arbejdskraft. Frem til 4. november kan forskere, der drømmer om at arbejde i et internationalt miljø, søge om at komme med i opløbet til en af 270 nye EU-forskerstillinger.

Det er EU’s Fælles Forskningscenter, der skal ansætte kandidater inden for områder som fx miljø, energi, kommunikation, fysik og sundhed. Ansøgerne skal minimum have tre års professionel erfaring. Institutterne, de skal arbejde for, er placeret i Belgien, Tyskland, Italien, Holland og Spanien. Vejen til stillingerne går via en ansættelsesprøve, den såkaldte concours.

“En concours er ret krævende. Den består af pc-baserede test – sproglige, numeriske, abstrakte – og flere prøver i et evalueringscenter, hvor man skal demonstrere sine kompetencer i bredere forstand. Går det godt, sættes man på en reserveliste, hvorfra institutionerne henter deres nye medarbejdere. Er man først så langt, venter til gengæld en fast stilling”, forklarer Søren Halskov. Han arbejder som karrierekonsulent for danskere i EU og savner at se flere magistre i ansøgerfeltet til stillingerne i de europæiske institutioner. Det skulle gerne være blevet mere indbydende at gøre forsøget, efter at EU har moderniseret concoursen.

“EU holder fortsat årligt tilbagevendende prøver for akademiske sagsbehandlere, oversættere og støttefunktioner, men derudover laves efter behov de mere specialiserede ansættelsesprøver som den, der retter sig mod forskerne netop nu. Der er ingen tvivl om, at stillingerne i Det Fælles Forskningscenter vil være skræddersyet til mange DM-medlemmer, der har lyst til at prøve kræfter med arbejdet i et internationalt miljø”, siger Søren Halskov, der selv er cand.mag. i samfundsfag og fransk.

I det hele taget står EU over for samme udfordring som staten.

“Mange danskere kom ind i EU-systemet i 70’erne og 80’erne og vil trække sig tilbage i løbet af de kommende år. Hvis vi gerne vil være ordentligt repræsenteret i institutionerne fremover og præge det europæiske samarbejde med danske tilgange, er det utroligt vigtigt, at vi tiltrækker nye kræfter. Til generaliststillingerne er de nyuddannede bachelorer i 25-27-års alderen mest interessante for EU, mens kandidater til fx forskerstillingerne som nævnt skal have noget arbejdserfaring”, forklarer Søren Halskov.

Læs mere på:
  • The Joint Research Centre (JRC): www.jrc.ec.europa.eu
  • EU’s fælles personale­udvælgelseskontor: www.eu-careers.dk
  • Personalestyrelsens hjemmeside om EU: http://perst.dk/karriereieu
  • Udenrigsministeriets hjemmeside: www.um.dk