22.10.2010
Artikel

Ph.d. i arbejdsglæde

Høje frafaldsprocenter på ­uddannelsen og et stort sygefravær har altid plaget SOSU-området. En­ ErhvervsPhD skal forsøge at finde veje til at rette op på den dårlige statistik. Pennefører på forskningsprojektet er cand.mag. Charlotte Wegener.

Af Pernille Siegumfeldt

Den ene fod solidt plantet i den travle hverdag blandt elever og undervisere på Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg og den anden fod solidt plantet i den akademiske verden på Aalborg Universitet med næsen i bøgerne og tid til faglig fordybelse.

Sådan bliver hverdagen de næste tre år for HR- og udviklingskonsulent på Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, cand.mag. i dansk og musik Charlotte Wegener.

Hendes projekt er blandt de første, der er blevet godkendt som et ErhvervsPhD-projekt med basis i en offentlig virksomhed. Udgangspunktet er hendes arbejdsplads, SOSU-skolen, og de omgivende kommuner Silkeborg, Skanderborg og Favrskov, som er de primære aftagere af skolens SOSU-elever. Den 44-årige cand.mag. skal undersøge frafaldet på uddannelserne og – i forlængelse deraf – sygefraværet på SOSU-arbejdspladserne.

“I forvejen ved vi meget om, hvad der forhindrer et stort frafald og et højt sygefravær på arbejdspladser og uddannelser, men vi mangler mere viden om, hvordan dette kan omsættes til et endnu bedre samarbejde mellem skole og praksis”, forklarer Charlotte Wegener.

Hun er den første, der vil have frafaldet på uddannelser og sygefraværet på arbejdspladserne under samme lup i et forskningsprojekt.

“SOSU-udannelserne veksler mellem skole- og praktikperioder, og det er i denne vekselvirkning, at elevernes faglige identitet skal udvikles. Derfor er det vigtigt, at skole og praksis i samarbejde løbende udvikler undervisningsformer og indhold. Vi skal også arbejde på at styrke båndene fra eleverne på skolen til deres fremtidige arbejdspladser. Jo bedre det sociale netværk fungerer, jo større bliver arbejdsglæden”, siger Charlotte Wegener.

Ser tingene udefra
Hun oplever, at SOSU-eleverne efterspørger en mere tydelig sammenhæng mellem det, der foregår på skolen, og den virkelighed, de skal ud i bagefter.

“Fx arbejder SOSU-hjælpere typisk i team ude i kommunerne. På skolen arbejder de også i grupper og laver projekter, men det forbinder de ikke altid med deres fremtidige rolle som del af et team. Eleverne efterspørger også mere viden om et område som konflikthåndtering. Det betyder meget, at eleverne føler sig ordentligt klædt på til at håndtere konflikter med både borgere og kolleger på en arbejdsplads, hvor arbejdet indebærer en tæt kontakt med andre mennesker”, forklarer Charlotte Wegener.

Som forhenværende underviser, uddannelseschef og konsulent inden for social- og sundhedsuddannelserne har Charlotte Wegener et indgående kendskab til kulturen og arbejdsformen på området. Det opfatter hun som en styrke snarere end et problem.

“Min rolle som konsulent har vel også været at udfordre den måde, tingene bliver gjort på, se det lidt udefra og med kritiske briller. Den store gevinst i forbindelse med en ErhvervsPhD er, at vi får chancen for at invitere nye aktører ind. Vi færdes på universitetet i en forholdsvis lille verden, hvor tankegangen og måden at gøre ting på ikke altid bliver udfordret. Jeg har fået tilsagn fra fx dygtige uddannelsesansvarlige i kommunerne og medarbejdere på Teknologisk Institut og Alexandra Instituttet i Århus, som arbejder med innovation. De skal være med i projektets styregruppe og kigge os over skulderen undervejs. Det bliver rigtig interessant for os at sætte mennesker sammen, som ikke normalt mødes, alene med det formål at udvikle SOSU-uddannelserne og -arbejdspladserne”.