08.10.2010
Artikel

Masseafskedigelse ved DJF

Af Thomas Bøttcher

For anden gang i 2010 skal Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) ved Aarhus Universitet afskedige et stort antal medarbejdere for at imødegå et underskud på budgettet.

Fakultetet nedlægger 50 stillinger, hvoraf de 30 er deciderede fyringer. Så sent som i foråret nedlagde fakultetet 65 stillinger.

Ifølge fakultetet beløber den nye besparelse sig til 30 mio. kr., hvoraf halvdelen skal findes i form af stillingsnedlæggelser og fyringer.

“Vores forventede indtægt i 2011 viser ret tydeligt, at der er bestemte områder, hvor der mangler ekstern finansiering. Det drejer sig især om de aktiviteter, der retter sig mod jordbrugsproduktion og husdyr”, siger Just Jensen, dekan ved DJF.

Som det var tilfældet under forårets nedskæringer, forventer dekanen, at hovedparten af fyringerne skal findes blandt det tekniske personale. Også DM’ere vil blive ramt af nedskæringerne, men Just Jensen ønsker ikke at sætte tal på omfanget.

Budgetunderskuddet hænger ifølge dekanen sammen med forværrede vilkår for fødevareforskningen, siden fakultetet overgik til Videnskabsministeriet. Det førte blandt andet til nedlæggelsen af Det Rådgivende Udvalg for Fødevareforskning, ligesom en innovationsordning blev nedlagt og erstattet med regeringens Grøn Vækst-aftale med Dansk Folkeparti, der ifølge Just Jensen lægger mere vægt på demonstrationsprogrammer end på forskning. Samtidig er der ifølge dekanen ingen programmer under Videnskabsministeriet, der retter sig mod forskning i den primære landbrugsproduktion.

Men selvom DJF er på vej mod nye nedskæringer, er den samlede omsætning ved fakultetet ikke faldende.

“Vi er generelt gode til at tiltrække konkurrenceudsatte midler, og på bundlinjen vil vores aktivitetsniveau være det samme. Så mens områder, der retter sig mod forskningsaktiviteter hos landmænd og i gartnerier, rammes, vokser vi, når det gælder laboratorieforskning inden for biologi, genetik og fødevarekvalitet”.

Fakultetet har ansat 65 nye ph.d.er i år, det samme antal, som fakultetet forventer at ansætte næste år.