24.09.2010
Artikel

MF’ere forgylder sig selv under barsel

Mens mange danske lønmodtagere slet ikke får løn under barsel, har landets folketingspolitikere bestemt ved lov, at de har ret til 12 måneders barselsorlov med fuld løn – minimum 648.000 kroner. Det er pamperi, siger SF’s socialordfører.

Af Martin Ejlertsen

Folketingspolitikerne har langt bedre barselsvilkår end størstedelen af befolkningen. Landets lovgivende magt har nemlig bestemt, at de har ret til barselsorlov i 12 måneder med fuld løn. Både mandlige og kvindelige mf’ere har således ret til at gå på barsel i et år med 648.000 kroner i løn, som er mindstelønnen om året for folketingsmedlemmerne. Mange danske lønmodtagere får derimod slet ikke løn under barsel, men må nøjes med retten til 52 ugers barselsdagpenge for mor og far tilsammen.

At politikerne har så meget bedre barselsforhold end de danske borgere, som har valgt dem, er misbrug af magt til egen fordel, udtaler SF’s socialordfører, Özlem Sara Cekic, til Magisterbladet.

“Som folketingspolitiker kan jeg tage orlov i et år med fuld løn, mens min mand også går på barsel. Det er en fantastisk og privilegeret ordning. Men gennemfører man en sådan beslutning udelukkende for folketingspolitikerne, så er det pamperi”, siger Özlem Sara Cekic.

Hun har selv tre børn og har været på barsel i henholdsvis syv uger og 20 uger med to af børnene og har dermed ikke benyttet sig af politikernes fulde barselsperiode.

De 12 måneders barsel med fuld løn til politikerne har ifølge Socialdemokraternes socialordfører, Mette Frederiksen, intet at gøre med pamperi.

“Men det kortlægger en forpligtelse hos alle politikere til at kæmpe for ordentlige barselsvilkår for alle mulige andre mennesker. Folketingets regler skal bruges som løftestang for, at der kommer bedre barselsaftaler på andre arbejdspladser”, siger Mette Frederiksen. 

Barselsorlov i 4 år
Det er Folketingets egen lovbog – den såkaldte Forretningsorden – der sikrer politikerne den gunstige barselsordning. Det er således politikerne selv, som bestemmer, hvor lang tids barselsorlov de skal have, for det er politikerne, der vedtager lovene i forretningsordenen.

Politikernes nuværende barselsordning blev i maj 2006 vedtaget med 115 stemmer for og 0 stemmer imod af politikere fra begge fløje. Før 2006 havde folketingspolitikerne mulighed for at gå på barselsorlov i fire år. Men som udvalget skriver i en bemærkning til ændring af ordningen i 2006: “Det virker uforståeligt, hvis folketingsmedlemmer skal kunne få barselsorlov i op til 4 år, når alle andre i samfundet ifølge de love, som Folketinget har vedtaget, kan få op til 1 års barselsorlov”.

De Konservatives socialordfører, Vivi Kier, mener ikke, Folketingets barselsordning på 12 måneder med fuld løn er pamperi.

“Jeg medgiver, at det er en god barselsordning, man som folketingsmedlem har i forhold til mange andre. Jeg har dog ikke hørt, at SF vil ændre på barselsreglerne for Folketingets medlemmer, men det spørgsmål kan ethvert folketingsmedlem rejse, hvis man synes, det er for galt”, siger Vivi Kier.

Venstres socialordfører, Ellen Trane Nørby, vil ikke tage stilling til Folketingets barselsvilkår, men henviser i stedet for til at spørge dem, som har udformet reglerne.

“Hvad Folketingets Udvalg for forretningsordenen beslutter, må man spørge udvalgets medlemmer om. Jeg synes, man skal spørge dem, som har lavet reglerne, om, hvorfor de er skruet sammen, som de er”, siger Ellen Trane Nørby (V).

Hun virker dermed til helt at have glemt, at hun faktisk selv var en af de 115 folketingspolitikere, som i 2006 stemte for at ændre reglerne. Det viser en afstemningsliste over ændring af reglerne om orlov på grund af barsel, som kan findes på Folketingets hjemmeside.

Özlem Sara Cekic mener, at regeringen er dobbeltmoralsk i spørgsmålet om barselsvilkår.

“De borgerlige politikere, som har benyttet sig af ordningen, er imod en barselsfond til mænd, men de benytter sig gerne af barselsordningen selv. Det er dobbeltmoralsk. Folketinget skal ikke have bedre goder end borgerne. Det er et spørgsmål om troværdighed”, siger Özlem Sara Cekic.