24.09.2010
Artikel

Fibiger satser på ny pension

Steen Fibiger har truffet sit valg. Han siger ja tak til MP Pensions tilbud om nye vilkår.

Af Lisbeth Ammitzbøll

Om få dage går Steen Fibiger på pension. Farvel til løn. Goddag til ydelser fra folkepension, ATP og MP Pension.

Som tidligere beskrevet i Magisterbladet har MP Pension tilbudt Steen Fibiger at skifte pensionsvilkår. Steen Fibiger har i den anledning her i bladet fået gode råd af MP Pensions medlemschef, Kenneth Petersen, og af uafhængig finansrådgiver Kim Valentin fra Finanshuset i Fredensborg. Desuden har han privat indhentet råd fra flere sider.

“Jeg har været glad for alle de råd, jeg har fået. Den gamle ordning giver større garantier for min fremtidige pension, mens pensionen her og nu er mindre. I den nye ordning er den garanterede pension mindre, men til gengæld er pensionen her og nu større”, forklarer Steen Fibiger.

Han har valgt at vinke farvel til sine garantier.

“Hvis man ser på de livsvarige ydelser, får jeg i den nye ordning omkring 27.000 kroner mere om året før skat, men lidt over 83.000 kroner er et pensionstillæg, som pensionskassens bestyrelse fastlægger hvert år. Jeg skal altså betale næsten 27.000 kroner om året for at sikre mig mod det værst tænkelige scenarie, at jeg ikke får udbetalt de sidste 83.000 kroner i pensionstillæg. Den risiko vælger jeg at løbe”, siger Fibiger, der foruden pensionen fra MP vil få omkring 80.000 kroner i ATP og folkepension.

Han er bekymret for, at medlemmer på den gamle ordning kommer til at betale en høj pris for deres garantier.

“Så vidt jeg forstår, vil prisen for at sikre ydelsesgarantien måske stige, efterhånden som antallet af medlemmer på gammel ordning bliver reduceret. Så den gamle ordning er heller ikke uden ubekendte scenarier”.

Alt i alt er det et svært valg, mener Fibiger.

“Afgørelsen blev ikke lettere af, at materialet fra MP Pension nogle steder strider mod min egen forståelse af almindelig sprogbrug. Først i sidste øjeblik gik det op for mig, at MP Pensions formulering “livsvarig pension fra opsparingsordning uden udbetaling af alderssum” er nogle penge, som jeg får, selv om jeg får udbetalt min alderssum. Men nu er valget truffet, og det er en lettelse, at jeg ikke skal tænke mere på det. Om det var et klogt valg, kan jo kun fremtiden vise”, siger Steen Fibiger.