27.08.2010
Artikel

Uafklarede spørgsmål efter aflysning af DPU-fyringer

Af Thomas Bøttcher

Efter to måneder med protester og massiv medieomtale har DPU trukket fyringen af to lektorer i pædagogisk filosofi tilbage.

Udadtil har dekan Lars Qvortrup forsøgt at kæde kovendingen sammen med et rekordstort optag til kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi. Men genansættelsen er samtidig resultatet af et forlig med DM, der betragtede sagen som en principiel sag om forskningsfrihed og var parat til at føre spørgsmålet hele vejen gennem det arbejdsmarkedsretslige system.

DPU begrundede fyringsvarslerne med “manglende relevans” i forskernes arbejde, men efterfølgende har DPU ikke uddybet, hvordan de to ikke levede op til kriteriet “relevans” i deres forskning, og DM har heller ikke kunnet få oplyst, hvordan ­“relevans” forstås på DPU.

DM’s formand, Ingrid Stage, er glad for, at fyringerne er trukket tilbage, men havde gerne set sagens principielle spørgsmål afklaret.

“Sagen har undervejs vist, at der er problemer med sikringen af forskningsfriheden. DM vil derfor fortsat arbejde for en bedre sikring af forskningsfriheden gennem en revision af universitetsloven, så vi ikke en anden gang kan komme ud i diskussioner med universiteterne om, hvorvidt internationalt anerkendt forskning er relevant eller ej”.