27.08.2010
Artikel

Giv dine ledere terapi

Af Lisbeth Ammitzbøll

Giv dem støtte. Sæt dem i centrum. Brug smiger. Så bliver de mere rolige og sikre og vil sandsynligvis træffe bedre beslutninger.

Rådet kommer fra arbejdspsykolog Einar Baldursson, og han taler om danske virksomheders ledere. Et andet råd handler om sammenhold og indflydelse blandt medarbejdere.

“Store forandringer bliver typisk besluttet af ledelsen i uoplyst enevælde. Brug ikke energi på dem. Udnyt i stedet en omstrukturerings almindelige turbulens til at gennemføre små forbedringer af arbejdsgange eller produkter. Bliv enige i gruppen, og fokuser på hverdagsnære og konkrete forbedringer”.

Erhvervspsykologen kalder de fleste organisatoriske forandringer for spild af tid.

“Mange forandringer gennemføres for forandringens egen skyld. De skal udelukkende demonstrere, at ledelsen er i kontrol og kan udstikke mål for forandring. Samtidig er ledelse blevet et ekspertprojekt, der udøves under stigende brutalitet og kynisme”, mener Einar Baldursson, som er leder af Center for Arbejds- og Organisationspsykologi på Aalborg Universitet.

Han understreger, at forandring ikke i sig selv stresser moderne medarbejdere.

“Stress handler ikke om ændringer i hverdagen. Dem kan medarbejdere sagtens håndtere. Vidensarbejdere har for længst indset, at et job er en flygtig og vedvarende tilstand af fleksibilitet. Stress opstår under store organisatoriske forandringer, fordi vores arbejde er blevet vores væsentligste sociale område og mulighed for at opleve succes. Derfor truer store forandringer selve meningen med arbejdet. Samtidig har mange medarbejdere en udpræget og velbegrundet mistillid til ledelsens motiver. Dengang ledere også var ejere, på godt og ondt, kunne man som medarbejder stole på, at ledelsens primære mål var virksomhedens langsigtede ve og vel. Det kan man ikke i dag. Ledelsens mål kan lige så godt være egen karriere eller politiske hensyn eller noget helt tredje. Og det gennemskuer medarbejdere ret hurtigt”, påpeger Baldursson.