27.08.2010
Artikel

Moderne management ligner mobning

Af Lisbeth Ammitzbøll

Listen er uhyggelig lang. På 20 punkter har en dansk psykolog fundet præcise paralleller mellem moderne management og mobning.

“Jeg kalder det systemmobning, og det kommer tydeligt frem under store organisatoriske forandringer”, siger Nadja Prætorius, der er mag.art. i psykologi og klinisk psykolog med speciale i stress. I bogen “Stress – det moderne traume” har hun beskrevet fænomenet.

“Et gennemgående mønster ved store forandringer er, at de bliver gennemført uden nogen form for undersøgelse af, om de nye mål er realistiske. Resultatet er ofte, at medarbejderne får umulige arbejdsbetingelser, hvor opgaverne ikke kan løses på kvalificeret vis, og hvor man alligevel bliver stillet til ansvar for fejl og mangler. I mange tilfælde bliver fejlene også udstillet for kollegerne eller for offentligheden”, fortæller hun.

Samtidig stiger virksomheders brug af benhård styring, kontrol, rapportering og evaluering.

“Stress opstår typisk i kølvandet på forandringer i en organisation med ledere, der er uegnede til deres arbejde. De stiller for eksempel målsætninger op, der er i indbyrdes modstrid. De lægger skemaer ned over opgaveløsninger, så det reelt bliver umuligt for medarbejderen at opnå succes. Eller de hakker arbejdsgange op på en måde, så medarbejderen aldrig får ro til at koncentrere sig”.

I sin praksis møder Nadja Prætorius de forskere, undervisere, administratorer og projektledere, der betaler prisen for dårlig ledelse.

“Systemmobning rammer evnen til at ræsonnere og reflektere. I mange tilfælde berøver eller forstyrrer det dermed medarbejderens mulighed for at opleve mening, sammenhæng og værdi. Og det kan ingen mennesker holde til i længden”, fremhæver hun.